Dixie Scholt-Hylkema
Dixie Scholt-Hylkema Ankie Meutgeert
column

Politiek saai, echt niet!

Column Raadspraat

Nog geen twee jaar geleden besloot ik mee te gaan helpen om een nieuwe lokale politieke partij op te richten: Open. Open stond voor openheid, onafhankelijkheid, optimisme, verbondenheid, vernieuwing en zeker voor enthousiasme. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik vond het vooral belangrijk dat er meer vrouwen en jongeren betrokken zouden zijn bij de lokale politiek. Al snel realiseerden we ons dat we als nieuwe, kleine lokale partij niet zo veel zouden kunnen bereiken en dus zochten we aansluiting bij Groen Links en PvdA die ook al bezig waren met samenwerkingsbesprekingen. En zo ontstond er een nieuwe progressieve partij vol enthousiaste leden: SamenWerkt.

En toen kwamen de verkiezingen in maart en haalden we 5 zetels! Pas die avond realiseerde ik het echt: Ik zit in de Gemeenteraad! Wat was ik vereerd om deze eervolle, verantwoordelijke taak te mogen gaan vervullen.

Nu zet ik mij dagelijks met hart en ziel in voor onze mooie gemeente. Voor mij is alles nieuw, maar ik ben een ijverig leerling en leer snel. Alles vind ik boeiend. De onderwerpen waar we ons mee bezig houden, de menselijke verhoudingen, zowel in de politiek als onder de inwoners. Maar je leert ook al snel je beperkingen kennen. Er zijn veel zaken die invloed hebben op de inwoners, maar waar de lokale politiek weinig invloed op heeft. Sommige zaken zijn al jaren terug besloten, maar worden nu pas zichtbaar, die kunnen we dan niet zomaar terugdraaien. Andersom nemen we nu beslissingen voor onderwerpen die pas over vele jaren zichtbaar zijn. Openheid en draagvlak creëren onder de inwoners over dergelijke beslissingen is op de lange termijn het beste wat we nu kunnen doen. Dat betekent met heel veel mensen praten en heel veel luisteren.

Bovendien zit je met 19 mensen in de Raad, met allemaal hun eigen ideeën over wat goed is voor de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. Probeer daar soms maar kaas van te maken. Toch ben ik nog net zo enthousiast en optimistisch als twee jaar geleden, want het is mogelijk een verschil te maken. Zoals nu bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbesprekingen, gaan we voor verhoging van de structurele bijdrage aan theater Calypso om het te behouden voor onze gemeenschap. En we hebben een amendement ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken van een natuurbegraafplaats in onze gemeente, waar begraven ondergeschikt is aan de natuur en onze geliefden met rust worden gelaten.

Het ‘kleine’ verschil kunnen maken, daar doe ik het voor en dit is nog maar het begin.

Dixie Scholt-Hylkema, SamenWerkt.

advertentie
advertentie