Jeroen Brouwer
Jeroen Brouwer Ankie Meutgeert

Steunen of niet

Column

Nieuweling Arie van Vliet vroeg zich vorige week af wanneer de oppositie de begroting steunt. Het antwoord is simpel; als zij het eens is met de plannen en keuzes. Als SP kwamen we met alternatieven. Helaas hield de coalitie vast aan haar eigen verhaal.

Plannen maken is lastig voor gemeenten. Dankzij de kabinetten Rutte krijgen zij er al jaren verplichte taken bij, maar vervolgens ook te maken met flinke bezuinigingen. Lokaal geven de PCG, VVD en GroenLinks het geld komende jaren uit aan duurzaamheid, groenbeheer, verkeersonderzoeken, één rotonde, camera´s en wat nieuwe ambtenaren. Dat hebben zij nu eenmaal afgesproken in hun coalitieakkoord. Om de boel kostendekkend te krijgen, worden de lasten licht verhoogd en de winsten uit de grondzaken erbij gehaald.

Als SP stelden we alternatieven voor. Wij wilden genoeg, maar minder geld voor duurzaamheid. Er liggen andere sociale dingen te wachten. We wilden minder voor verkeersonderzoeken. Er ligt wel een paar miljoen klaar voor één rotonde en voor de rest is er bijna niks. We wilden geen geld voor camera´s. Niet dat veiligheid niet belangrijk is. Maar zijn camera´s dé oplossing voor Wijkse problemen?

We wilden ten eerste geld investeren in wonen. Er zijn met deze begroting meer ambtenaren voor verkeer dan voor woonbeleid. Om betaalbare woningen te bouwen, zijn zeker de eerste twee jaar extra handjes nodig. Ten tweede roepen partijen bij elke verkiezing dat de jeugd de toekomst heeft. De SP wilde wél actie, zodat jongeren met hun ideeën aan de slag kunnen. Daarvoor wilden we een jongerenfonds. Ten derde wilden we meer sociaal ondernemen. Lokale ondernemers willen graag iets doen voor de samenleving. Vorige colleges zetten nieuwe, sociale experimenten op. Met lokale ondernemers, organisaties, betrokken bewoners vingen we zo de eerste bezuinigingen in de zorg op, gaven mensen een plek en werden we een Gouden Gemeente.

Er was in de begroting geen ruimte voor de SP-ideeën om in iedereen te investeren. Het college koos voor het coalitieprogramma. Dat mag. Zelfs een nieuweling begrijpt dan vast waarom de oppositie tegenstemt. Hopelijk pakt Arie van Vliet de volgende keer de handschoen wel op. Dan steunt de oppositie de begroting misschien, zoals dat bij het vorige college wél gebeurde.

Jeroen Brouwer
SP Wijk bij Duurstede

advertentie
advertentie