De initiatiefnemers
De initiatiefnemers Initiatiefgroep Knarrenhof

Initiatiefgroep Knarrenhof Wijk bij Duurstede goed op weg

27 februari 2024 om 11:22 Wonen

WIJK BIJ DUURSTEDE De initiatiefgroep is inmiddels een jaar bezig met de verkenning van de mogelijkheden om een Knarrenhof te bouwen. Op straat worden er veel vragen gesteld over de voortgang, wanneer er getekend kan worden, waar het komt etcetera. Een kort overzicht van de stand van zaken.

door Initiatiefgroep Knarrenhof

In dit afgelopen jaar is de belangstelling flink gegroeid. Van een stuk of vijftien belangstellenden naar 632 (de stand per 26 januari). Met andere woorden, het initiatief wordt breed gedragen. Dat signaal heeft ook de politiek opgepakt. In september heeft de SP in de gemeenteraad het initiatief genomen een motie in te dienen waarin het college wordt opgeroepen te bevorderen dat er een Knarrenhof komt. In de discussie in de gemeenteraad is die motie omgezet in een inspanningsverplichting van wethouder Buijtelaar, waarin hij toezegt de intentie van de motie te omarmen en te zullen meenemen in de bouwplannen in Wijk bij Duurstede.

Inmiddels heeft de initiatiefgroep een aantal geschikte locaties voor een Knarrenhof op het oog. Geschikt wil zeggen: in de naaste omgeving van voorzieningen zoals winkels, bushalte, bibliotheek, restaurant, theater en huisarts. Dat is ook de reden waarom de groep niet gecharmeerd is van de grootschalige bouwlocatie De Geer 3, waar de komende tien tot vijftien jaar zo’n 500 tot 700 woningen gebouwd zullen worden.

Er zijn nog meer dan voldoende hobbels te nemen. Denk aan de zogenaamde ‘rode contour’. Dat is een denkbeeldige, maar knetterharde lijn om Wijk waarbuiten niet gebouwd mag worden. Tenzij er zeer zwaarwegende argumenten zijn waarom het alleen daar kan, dan wil de provincie wel eens over zijn hart strijken. Maar ook al langer geleden gemaakte afspraken met projectontwikkelaars kunnen in de wielen rijden. Het advies: ga nog niet inpakken, heb vooral geduld en blijf hoopvol gestemd. Dat is de initiatiefgroep ook. Reken erop dat het nog wel een aantal jaren kan duren voordat er een Knarrenhof in Wijk staat.

PLANNEN 2024

De plannen voor dit jaar beginnen vaste vorm aan te nemen. Bij de discussie in de gemeenteraad in september over de motie bleken er nog veel vragen te leven bij de raadsleden waarop de initiatiefgroep ook geen antwoord had en heeft. In overleg met de griffie en het presidium (fractievoorzitters gemeenteraad) is voor de zomer een overleg gepland waar deskundigen van de stichting Knarrenhof uitleg komen geven over de ins and outs van een Knarrenhof. Alle vragen met betrekking tot financiering, toelatingsbeleid, verkoop etcetera kunnen daarbij aan de orde komen. Zodra de datum bekend is, wordt dat via de krant kenbaar gemaakt. In principe is dit soort infoavonden openbaar, dus is iedereen welkom. Van de zes à zeven locaties die de groep nu op het oog heeft, valt een aantal af vanwege rode contour. Er blijven zeker drie tot vier locaties over, waar dit jaar op wordt gefocust. Dit houdt in dat er verdergaande gesprekken worden gevoerd met gemeente, grondeigenaren, woningbouwverenigingen, zorginstellingen en projectontwikkelaars. Op het moment dat een locatie echt in beeld komt, springt de Stichting Knarrenhof bij met ‘echte’ deskundigheid op het gebied van de financiering, de bouwkundige aspecten en dergelijke. De initiatiefnemers blijven alert op de ontwikkelingen in Wijk die kunnen bijdragen aan de realisatie van een Knarrenhof.

Tot slot, de Initiatiefgroep Knarrenhof Wijk bij Duurstede is niet op de hoogte van e-mailadressen van de mensen die zijn ingeschreven voor een Knarrenhof in Wijk. Dat heeft te maken met de privacy wetgeving. De Knarrenhof landelijk mag die informatie niet delen. Dat betekent dat de communicatie naar de achterban via de krant en de website verloopt. Kijk dus af en toe op de website Knarrenhof.nl

De plannen nemen vaste vorm aan
advertentie
advertentie