Windmolens bij Houten.
Windmolens bij Houten. Martin Monkel

Gemeenteraad verleent definitief vergunning voor bouw Windpark Goyerbrug

21 december 2022 om 13:08 Politiek

HOUTEN De gemeenteraad van Houten gaat definitief akkoord met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de bouw van vier windturbines met betrekking tot Windpark Goyerbrug. Dit is de uitkomst van het debat dat dinsdagavond over dit onderwerp werd gevoerd. De 22 ingebrachte zienswijzen hebben een meerderheid van de politieke partijen niet anders doen beslissen dan het voorgenomen besluit dat al op 22 september was genomen. 

door  Annette Stolk – de Vries

Al in 2019 was er een vergunning verleend voor Windpark Goyerbrug. Deze vergunning werd door de Raad van State vernietigd, omdat die was verleend op basis van regelgeving die in strijd was met Europese regels. De gemeente werd daardoor gedwongen eigen normeringen vast te stellen ten aanzien van geluid en slagschaduw. In de zomer van 2022 liet het toen net aangetreden college van ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP nog onderzoeken of er mogelijkheden waren te stoppen met Windpark Goyerbrug. Dit bleek juridisch niet mogelijk en de financiële risico’s waren te groot.

BESCHERMING Omwonenden en andere belanghebbenden deden er de afgelopen maanden nog alles aan politieke partijen op andere gedachten te brengen. Stichting Mooi ’t Goy voeg zich hardop af of de gemeenteraad de inwoners van ’t Goy wel voldoende beschermd. In het RondeTafelGesprek van donderdag 15 december drongen zij aan op aangescherpte vergunningsvoorwaarden die inwoners betere bescherming zouden bieden in de nacht en vroegen zij om geluidsnormen die praktisch meetbaar en handhaafbaar zijn. 

Wij moeten bepalen welke normen worden gehanteerd

UITSTEL Coalitiepartijen ITH, VVD en SGP drongen tijdens de raadsvergadering van 20 december aan op uitstel van het verlenen van de vergunning. Zij wilden onder anderen de uitspraak van de Raad van State (RvS) afwachten in een vergelijkbare zaak die gaat over een windpark in Delfzijl. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) adviseerde onlangs de RvS over deze kwestie. De uitspraak van de RvS wordt in februari 2023 verwacht. De vierde coalitiepartij NatúúrlijkHouten stelde echter dat er in de besluitvorming geen mogelijkheden zijn andere voorwaarden te stellen dan die van toepassing waren bij de eerder toegestane vergunningsaanvraag. Tijm Corporaal (NH): ,,Wij moeten bepalen welke normen worden gehanteerd. We hadden dit allang moeten doen. Er wacht ons al een dwangsom en doordat wij zolang gewacht hebben met het nemen van een besluit bestaat er een groot risico op een schadeclaim als door het optreden van de gemeente Houten het windpark geen doorgang meer kan vinden.”

RAAD VAN STATE D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en HA! deelden de mening dat uitstel ongewenst is en dat er geen juridische gronden aanwezig zijn om Windpark Goyerbrug tegen te gaan. De kans is groot dat de beslissing om een vergunning te verlenen aan dit windpark wordt voorgelegd aan de RvS. Stichting Mooi ’t Goy en andere belanghebbenden uit Houten, Culemborg en Wijk bij Duurstede hebben een gang naar de RvS al aangekondigd. Wethouder Paul van Ruitenbeek (NH): ,,Als deze zaak aan de RvS wordt voorgelegd dan zal zij een oordeel geven over dit besluit. Als de RvS zegt dat wij moeten wachten met het verlenen van de vergunning zijn wij als gemeente daar niet financieel verantwoordelijk voor. Als wij wachten zonder een goede onderbouwing zijn wij dat wel.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie