Entree recreatiepark, heet nu Den Deel
Entree recreatiepark, heet nu Den Deel Ali van Vemde

Recreatiepark Cothen: geen huisuitzettingen of dwangsommen

Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE ,,Op 15 april worden geen mensen op straat gezet”, hier was wethouder Hans Marchal duidelijk over. Raadsleden, de wethouder en eigenaar van recreatiepark Den Deel Withagen spraken vorige week over de gedoogsituatie op het park die half april afloopt. Het gaat om tien gezinnen die voorlopig hun biezen niet hoeven te pakken. Binnenkort komt de wethouder met een voorstel naar de raad om alle gedoogbeschikkingen te verlengen.

door Kuun Jenniskens

Park Den Deel heeft in principe alleen een recreatieve functie, dus het bestemmingsplan laat permanente bewoning niet toe. Daarom kregen mensen die langdurig op het park wonen, vorig jaar een jaar lang de tijd om een andere woning te zoeken. Toen ging dat om 15 personen cq gezinnen, nu waarschijnlijk nog om tien. Omdat niet iedereen al een andere woning heeft gevonden, en een streng handhavingsbeleid in tijden van corona niet wenselijk is, zoekt de gemeente naar andere oplossingen.

DILEMMA’S Wethouder Marchal (PCG) schetste tijdens de Voorbespreking van 2 februari de dilemma’s: ,,Enerzijds ligt er een bestemmingsplan, anderzijds is de behoefte aan huisvesting groot. Het college kiest voor een juridisch duidelijke situatie; het wordt of recreatie, of wonen. Het grijze gebied daartussen is niet houdbaar. Dat gaat ergens pijn doen. Deze situatie raakt mensen persoonlijk, in deze tijd helemaal. Op 15 april worden geen mensen op straat gezet. Er worden ook geen dwangsommen opgelegd.” 

De gemeente stuurde de tien gezinnen vorige maand een brief over het aflopen van de gedoogsituatie per 15 april. Daarin was sprake van een dwangsom van 40.000 euro. Deze brief heeft bewoners op hun grondvesten doen schudden. De gemeente bedoelde de procedure uit te leggen - dat mensen bezwaar kunnen maken - maar dat is zeker niet zo overgekomen. 

GROTE SPANNINGEN Eigenaar van het park Withagen zegt dat deze mensen in grote spanning zitten. ,,Sommigen wonen al 20 jaar op ons park. Soms heeft de gemeente deze mensen zelf naar ons doorverwezen. En nu, op het hoogtepunt van de wooncrisis, kan het niet meer. Onze klanten kunnen geen woonruimte vinden, en ze willen ook graag blijven.”

Het park bestaat sinds 1975 en heeft 29 woningen. Voor Withagen is een combinatie van functies de ideale situatie: recreatie, wonen en tijdelijk verblijf. Binnen de bestaande infrastructuur zou hij eventueel wel nieuwe woningen willen bouwen, en ook chalets willen renoveren. Voor hem is het belangrijk om zijn inkomsten overeind te houden. Als het hele park plat gaat, is er gedurende langere tijd geen inkomen. ,,Het is dus niet alleen een kwestie van niet willen, maar ook van niet kunnen”, zei Withagen tegen de raadsleden.

TOON EN INHOUD BRIEF HELEMAAL FOUT Raadsfracties vielen erg over de brief waarin sprake is van zo’n hoge dwangsom. Dat werd echt te formalistisch gevonden. Wethouder Marchal deelde die mening en ziet het als les voor de toekomst. Inmiddels is er ook een excuusbrief verstuurd.

Wethouder Marchal: ,,Geef mij vanavond als gemeenteraad een heldere richting. Ik wil graag samen met Withagen optrekken. De grond van het recreatiepark is niet van de gemeente, dus wij kunnen geen plannen maken. Withagen kwam zelf met 50 woningen, dat geeft mogelijkheden.”

ER MOET EEN GEZAMENLIJK PLAN KOMEN De gemeenteraad zocht tijdens de Voorbespreking naar creatieve oplossingen om partijen bij elkaar te brengen. Zowel Marchal als Withagen zouden een stapje terug moeten doen. Voor de korte termijn worden mensen niet op straat gezet, daar was iedereen het snel over eens. Voor de lange termijn moeten Withagen en Marchal samen om tafel om te kijken wat wenselijk is; of het park een recreatieve functie laten behouden, of het geschikt maken voor bijvoorbeeld 50 permanente woningen - de provincie zou dit aantal in een kernrandzone toelaten. 

Maar Marchal wil eigenlijk veel meer. Hij denkt aan 200 woningen, door grond van de volkstuinen erbij te betrekken en zo richting de dorpskern van Cothen te gaan bouwen. Ten oosten van Cothen heeft de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toegepast - dit houdt in dat eigenaren bij verkoop hun grond eerst aan de gemeente aan moeten bieden.

advertentie
advertentie