Ingang van Recreatiepark Kooten
Ingang van Recreatiepark Kooten Ali van Vemde

Onrust rond al dan niet te bouwen woningen recreatiepark Kooten

16 november 2020 om 10:24 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De toekomst van recreatiepark Kooten (voorheen Den Deel) in Cothen maakt de nodige emoties los. Bij de huidige bewoners, bij de eigenaar Withagen, en bij wethouder Hans Marchal (PCG). Deze laatste ziet een mooie kans om op het recreatiepark en op het terrein van de volkstuinen ernaast, 50 nieuwe woningen bouwen. Dat proces verloopt niet soepel, zeker ook omdat er op het park kwesties spelen rondom brandveiligheid en niet toegestane permanente bewoning.

door Kuun Jenniskens

Laat u als wethouder een proefballonnetje op in de media, of is het een serieus plan? ,,Ik zie een gouden kans om op deze plek en de naastgelegen volkstuinen die in eigendom zijn van de Hervormde gemeente, woningbouw voor jongeren en ouderen te realiseren”, aldus wethouder Marchal. ,,In Cothen is behoefte aan uitbreiding. Deze locatie wordt ook genoemd in de Omgevingsvisie, het is een prachtige locatie in de kernrandzone aan de Kromme Rijn. Het past binnen de mogelijkheid die de provincie geeft om kleine kernen met 50 woningen uit te breiden. Maar het is niet aan mij en aan de gemeente - wij zijn geen eigenaar van de grond. Als hier woningbouw plaatsvindt kan het alleen als particulier initiatief. De gemeente wil de grondeigenaren helpen om te komen tot een haalbaar plan. Daarbij willen we ook dat de inwoners van Cothen meedenken. Maar nogmaals: het is niet aan ons en wij dwingen dat niet af.”

 Eigenaar Theo Withagen heeft zelf geen plannen voor herontwikkeling. Deze zomer is hij op initiatief van de gemeente en de kerk uitgenodigd op het gemeentehuis. Withagen: ,,Daar is ons gevraagd of wij mee zouden willen werken aan een herontwikkelingsplan. Wij hebben aangegeven dat slechts te willen vermits de bestaande voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie gerespecteerd worden.” De enige mogelijkheid die Withagen ziet is als de bestaande indeling van het park overeind blijft - zoals wegen, het riool en de indeling van het park. ,,Daarnaast is het van belang dat er geen financiële schade optreed voor onze recreatiewoning eigenaren en de bedrijfsvoering.” Wat Withagen betreft kan het alleen in een proces waarbij woningen één op één worden worden vervangen of verbouwd. Dus dat er een permanente woning wordt gebouwd als er een plaats wegvalt op het recreatiepark, bijvoorbeeld omdat mensen vertrekken. Withagen: ,,Zolang er geen schade ontstaat voor de recreatiewoningen van eigenaren en het park, staan wij ervoor open om deze mogelijkheid te onderzoeken.”

Aan Marchal de vraag of het haalbaar is om de 50 nieuwe woningen binnen de bestaande plattegrond te bouwen? ,,We hebben aangeboden om samen een haalbaar plan op te stellen en uit te werken. Ik zie een uitgewerkt plan met belangstelling tegemoet. Ik hoop dat Withagen de handschoen oppakt en dat we op een goede manier in gesprek komen. Ik zal hiervoor het initiatief nemen.”

Eigenaar Withagen klaagt dat de wethouder met zijn plannen onrust zaait bij de huidige bewoners, herkent u dat? Marchal reageert: ,,De eerste ideeën die er zijn voor woningbouw leiden mijns inziens niet tot onrust. Als er sprake is van onrust heeft dat denk ik meer te maken met de handhaving die er loopt tegen de illegale permanente bewoning. Voor de eigenaren is een mogelijkheid van herontwikkeling juist een ‘gouden kans’. Ook de ouderen en jongeren uit Cothen zullen best geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling.”

Klopt het dat de gemeente zelf mensen heeft doorverwezen om hier te wonen? ,,Tot enkele jaren geleden heeft Stichting Binding mensen doorverwezen naar deze locatie”, geeft de wethouder toe. ,,De bedoeling hiervan was steeds dat het een tijdelijke oplossing was voor mensen die in acute woningnood zaten als gevolg van bijvoorbeeld een echtscheiding. Het was nooit de bedoeling dat de mensen zich hier permanent zouden vestigen. Dit gebeurde wel en door de gemeente is er een handhavingstraject gestart. Naast (deels) permanente bewoning was er ook sprake van illegaal gebouwde bijgebouwen en speelde het aspect brandveiligheid.”

Gedoogsituatie binnenkort beëindigd

De gemeente heeft de afgelopen twee jaar gewerkt met een gedoogvergunning waarbij permanente bewoners de kans kregen om binnen een jaar te vertrekken. In februari 2020 heeft de gemeente laten weten dat dit vanaf 1 april 2020 de laatste keer is, dit betekent dat er vanaf 15 april 2021 geen permanente bewoning meer mogelijk is. 

Ondertussen hebben bewoners volgens Withagen soms wel 20.000 euro geïnvesteerd om de veiligheidsregels te volgen om in deze permanente situatie veilig te wonen. Withagen: ,,Plotseling mag er niet meer gewoond worden, zijn de strenge brandveiligheidseisen niet meer van toepassing betreffende wonen, en zijn er tal van gedupeerde particulieren. Wat een spel en wat een triestheid om te ontdekken hoe een gemeente zijn macht op diverse manieren misbruikt om zijn ‘doel’ te bereiken.”

Wethouder Marchal is het niet eens met deze interpretatie: ,,Het traject is glashelder geweest en dhr. Withagen weet dit drommels goed. In de loop der jaren is er op het park een ongewenste situatie ontstaan, ook qua veiligheid. De bestemming van het park is recreatie en daar is de aanpak op gericht. De gemeente handhaaft de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Als dhr. Withagen dit ‘machtsmisbruik’ noemt… die uitspraak laat ik voor zijn rekening. Ik heb een keer constructief met dhr. Withagen om tafel gezeten en gesproken over het toekomstperspectief van het park. Hierbij een uitgestoken hand om aan dat gesprek een positief vervolg te geven. Aan mij zal het niet liggen.”

Volgens Withagen misbruikt de gemeente de situatie van brandveiligheid (slechts 5 woningen waren niet brandveilig) om deze zelf gecreëerde situatie van permanente bewoning op te lossen. Wat vind u van deze interpretatie? Marchal: ,,Natuurlijk heeft de gemeente het onderwerp brandveiligheid niet misbruikt. Deze insinuatie werp ik verre van mij en ik snap niet dat iemand dat durft te zeggen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie