Burgemeester Meerts te midden van de bewoners
Burgemeester Meerts te midden van de bewoners John Beringen

Het Droomhuis jubileert

Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE Afgelopen zaterdag was het feest in ‘Het Droomhuis’ aan de Remus. De kleinschalige instelling met 15 bewoners die intensieve zorg nodig hebben, bestond 10 jaar. Burgemeester Iris Meerts kwam langs om de feestelijkheden officieel te starten.


Burgemeester Meerts laat weten zeer verheugd te zijn over hoe het Droomhuis functioneert. Ze memoreert hoe de instelling indertijd met veel moeite en inspanning werd gerealiseerd door een paar ouders die droomden over de mogelijkheid waarin hun kind dat hulpbehoevend was in de buurt van het ouderlijk huis kon worden gehuisvest. ,,En dromen zijn vaak heel mooi”, laat ze weten. ,,Maar meestal zijn dromen ook bedrog; deze droom echter niet want die kwam uit. En dat is iets waar wij in Wijk bij Duurstede heel trots op mogen zijn.” Haar woorden leveren een warm applaus op van de toehoorders. Een tweede applaus volgt als ze laat weten dat ze tegoedbonnen heeft meegebracht waarmee alle bewoners een ijsje kunnen halen bij ijssalon Verheggen.

EEN THUIS DICHT BIJ HUIS Daarna is het woord aan Enrico van Tuijl, directeur van Syndion zorgbeheer (82 locaties) en financiën. Deze laat weten dat de eerste aanzet om het Droomhuis te realiseren, stamt uit 2005. ,,Daarvoor ga ik terug naar 6 juli van dat jaar”, verduidelijkt hij. ,,Toen stond er een artikel in de Wijkse Courant waarin dit plan werd aangekondigd. De initiatiefnemers van toen lieten weten dat de weg heel lang zou zijn. Zij formuleerden het als ‘grote bergen die overwonnen moesten worden’ maar vastberaden als zij waren, kregen zij het uiteindelijk voor elkaar: een thuis dicht bij huis. Want laten we wel wezen: het zou toch erg zijn als je in Wijk bij Duurstede woont en je hebt een kind dat intensieve zorg nodig heeft dat dan bijvoorbeeld in Deventer wordt ondergebracht, om maar een ver verwijderde locatie te noemen. Je mag stellen dat er vanaf dat moment titanenwerk is verricht. En de opzet, zoals die in het Droomhuis aan de orde is, heeft ook navolging gekregen. Als we het over deze regio hebben, kan ik daarvoor verwijzen naar Schalkwijk waar een soortgelijke voorziening wordt opgezet.”

MEER BETROKKENEN Hij voegt er aan toe dat met betrekking tot de uitvoering van het concept van het Droomhuis vaak wordt gesproken over de bewoners, de ouders en het personeel. ,,Dat is wel zo”, beaamt hij, ,,maar we mogen twee andere partijen, die eveneens een grote bijdrage leveren, niet vergeten binnen deze context: de vrijwilligers en de sponsoren. Ook hulde aan hen.” 

GESCHIEDENIS In 2005 sprak men over ‘bergen’ die overwonnen moesten worden. In 2012 hanteerde men een andere metafoor om het moeizaam afgelegde traject te symboliseren: een muur die omvergehaald moest worden. Het waren Guus Swillens en Gerrit Nellestein, respectievelijk toenmalig burgemeester en dito directeur van Woningbouwvereniging Volksbelang die toen een muur, opgetrokken uit blokken piepschuim, afbraken waardoor het Droomhuis officieel werd geopend. 

EXTRA FEEST Mirella Vos, die de PR verzorgt voor het Droomhuis, laat in navolging van de woorden van Enrico van Tuijl weten dat er in het najaar nog een feest wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers en sponsoren. ,,Als we die nu hadden uitgenodigd, zou het voor de bewoners te druk zijn geweest”, licht ze toe. 

advertentie