Wonnigen die recent in Langbroek zijn gebouwd
Wonnigen die recent in Langbroek zijn gebouwd Kuun Jenniskens

Nog niet zo maar snel betaalbare woningen erbij

12 september 2019 om 13:09 Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeenteraad nam op 26 maart een motie aan die het college dwingt richting eind dit jaar serieus stappen te ondernemen om woningen onder de 165.000 euro te bouwen - desnoods op tijdelijke basis. De raad wilde weten welke stappen inmiddels zijn gezet? Wethouder Willem Joustra zegt dat voor particulieren de bestemmingsplannen soms knellen, en hij lijkt stevige gesprekken te hebben gevoerd met woningcorporaties over hun taak om woningen met lage huren te realiseren. 

door Kuun Jenniskens

Raadsleden maken zich al lange tijd zorgen over de enorme krapte op de woningmarkt, waardoor mensen met een kleine beurs en starters niet of nauwelijks aan bod komen. In Wijk bij Duurstede is er een nijpend tekort aan woningen waarvan de bouw- en grondkosten lager liggen dan 165.000 euro. De raad vroeg met de motie om met de nodige creativiteit ideeën te lanceren over zowel koop- als huurwoningen, Tiny Houses, gestapelde modules of kleine appartementen. Georganiseerd door woningbouwstichtingen, beleggers of via eigen initiatief al dan niet via collectief opdrachtgeverschap CPO. Tijdelijk en permanent. De doelgroep voor deze woningen varieert van jonge starters tot senioren, gescheiden mannen en vrouwen, maar bijvoorbeeld ook ZZP’ers zonder pensioen.

Om dit veld goed in beeld te krijgen organiseerde de gemeenteraad op 8 maart een werkconferentie. Hieruit volgde een advies richting het college. Dit advies werd op 26 maart met een raadsbrede motie onderstreept. Op verzoek van Gerard Migchels (CDA) en Jeroen Brouwer (SP) stond dit onderwerp voor de Voorbespreking van 10 september geagendeerd. Men wilde weten wat de wethouder tot nu toe had ondernomen.

Wethouder Willem Joustra (VVD): ,,Er is met meerdere actoren gesproken. Er zijn particuliere initiatieven, zoals rechts bij Geerweg rotonde met appartementen in een voormalige notariswoning. Particulieren kennen bepaalde restricties van corporaties niet, zoals over huurprijzen bijvoorbeeld. Drempels die er voor hen kunnen liggen zijn bestemmingsplannen. Zo kunnen er op een perceel met een bestemming voor één woning, geen zes Tiny Houses worden gezet. Hier zouden we als gemeente wat aan kunnen doen.”

Verder zei Joustra dat er met corporaties is gesproken over lagere huurprijzen. ,,Iets bouwen met een huur van onder de 420 euro lukt niet, maar corporaties zijn wel bezig om in plaats van 3-kamer woningen, naar 2-kamer woningen te gaan. Dat geeft dan huren van onder de 600 euro.” De wethouder benadrukte dat in Wijk bij Duurstede, in vergelijking met de regio, voor mensen met de laagste inkomens de minste woningen staan. Terwijl in Wijk juist een grote groep mensen woont uit deze inkomensgroep. ,,Viveste en de Woningstichting Cothen nemen in hun programma’s op dat ze ook voor lagere inkomens gaan bouwen, maar niet zoveel als ik zou willen.” 

De wethouder zei dat er eind van het jaar, of begin volgend jaar, 10 tiny houses kunnen worden neergezet aan de locatie Langbroekseweg.

Het college heeft in een raadsmemo locaties in beeld gebracht waar snel, of minder snel, kan worden gebouwd. Deze locaties mochten niet openbaar worden gemaakt. Plekken die tijdens deze Voorbespreking wel werden genoemd zijn de gemeentewerf en het terrein van manege De kleine Ros.

Joustra lijkt toch houvast te zoeken bij lange termijn oplossingen: ,,Ik ga de komende jaren een groter percentage sociale huurwoningen neerzetten dan in de afgelopen tien jaar”. Sybren van der Velde (VVD) vroeg zich daarom af of de motie niet te ambitieus is geweest.

Raadsfracties zijn er nog niet uit of dit nou creatief genoeg is - er lijkt onvoldoende serieus te zijn gekeken naar het splitsen van woningen, het optoppen van woningen met een extra verdieping, en naar het neerzetten van tijdelijke woningen op braakliggende terreinen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie