School is begonnen
School is begonnen OBS De Horn

Weer naar school!

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE De basisscholen zijn weer begonnen. Maandagochtend mochten de eerste kinderen weer beginnen. Op basisschool De Horn hadden ze er ontzettend veel zin in. Het zal vast wel weer even wennen zijn met alle nieuwe regels, maar wat is er nou leuker dan weer gewoon de juf of meester te zien en met je vriendjes te kunnen spelen.

Ook de kinderen van De Windroos gingen weer naar school. Ter voorbereiding op de 'eerste schooldag' hebben de kinderen thuis een instructiefilmpje gekregen. Want waar ouders op de Windroos normaal gesproken welkom zijn in de school en zelfs in de klas, is dat nu natuurlijk allemaal heel anders.Het voorbereiden was een logistieke puzzel, aldus het team: ,,Hoe verdelen we de kinderen? Hoe zorgen we ervoor dat niet alle kinderen tegelijk de school in komen, hoe zorgen we voor anderhalve meter afstand in de groepen en vooral: hoe zorgen we dat ondanks alle restricties de kinderen toch een gevoel van veiligheid en geborgenheid voelen?"

De kinderen komen in twee 'lichtingen' naar school; om 8.30 en om 8.45 uur, om zo de spreiding bij de hekken zo groot mogelijk te maken. Op het schoolplein staan vakken getekend waar kinderen in kunnen wachten tot ze opgehaald worden door de leerkracht. In de school staan de looproutes gemarkeerd. Een eerste reactie van een leerling: ,,Het lijkt wel de Ikea!" In de groepen is het meubilair zo opgesteld dat de leerkracht anderhalve meter afstand kan houden. Maar als de kinderen eenmaal binnen zijn, dan voelt het gelukkig allemaal al snel vertrouwd. Kinderen zijn blij om elkaar te zien. ,,Het voelt heel fijn om de school weer gevuld te hebben en kinderstemmen te horen. Er wordt gepraat over de afgelopen periode en alle kinderen schrijven, net als elke 'gewone' week een eigen tekst, een van de pijlers van het excellente taalonderwijs op de Windroos. De eerste kinderen spelen alweer buiten, de kop is er af! Ook deze uitdaging gaan we met elkaar aan! We kijken er naar uit om ook in deze periode het mooie onderwijs van de Windroos vorm te geven! "

We gaan weer naar school!
We gaan beginnen
advertentie