Invoering diftar per 1 april
Invoering diftar per 1 april Gemeente Wijk bij Duurstede

Invoering diftar: bedragen voor legen kliko met restafval zijn bekend

17 december 2020 om 14:50 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Er is al veel over de invoering van diftar geschreven. Op 1 april 2021 start in de gemeente Wijk bij Duurstede deze manier van afrekenen voor het aanbieden van restafval. Veel inwoners zijn benieuwd wat ze straks gaan betalen per keer dat de kliko wordt geleegd. Met die bedragen stemde de raad op 15 december 2020 in.

Hoeveel huishoudens voor elke leging betalen, hangt af van de manier van aanbieden. Het maakt wel verschil hoe groot de kliko is. En ook of inwoners voor hun restafval gebruik maken van een ondergrondse container. Hieronder staat het overzicht van de manier van aanbieden van restafval en de bedragen die daarbij horen:

  • kliko van 240 liter                                                                                 € 8 per keer
  • kliko van 140 liter                                                                                 € 5,50 per keer
  • vuilniszak in een ondergrondse container                                           € 1,50 per zak
  • restafval inleveren bij Milieustraat                   € 2,50 per vuilniszak

Het vaste bedrag is voor iedereen gelijk: deze afvalstoffenheffing bedraagt in 2021 € 263.

WAAROM VOERT DE GEMEENTE DIFTAR IN? Diftar is de meest succesvolle manier om grondstoffen uit het afval te halen. Deze grondstoffen zijn opnieuw te gebruiken en dat is goed voor het milieu. Nu gaan veel geschikte grondstoffen nog de verbrandingsoven in. Dat is een gemiste kans op hergebruik. De verwerking van restafval kost veel geld. Als inwoners goed hun afval scheiden, dan blijft er weinig écht afval over. Goede afvalscheiding scheelt daarom in de totale kosten.

WAAROM KIEST DE GEMEENTE NIET VOOR NASCHEIDEN „Inwoners vragen zich wel eens af waarom we niet gewoon nascheiden. De stad Utrecht kiest daar bijvoorbeeld voor,” zegt wethouder milieu, Hans Marchal. Bij nascheiden kan alléén het PMD en restafval bij elkaar. Andere afvalsoorten zoals GFT, papier, glas en textiel mogen er niet bij. Machines kunnen nu alleen het PMD scheiden van het restafval. „Hier kiezen we niet voor. Door thuis afval al te scheiden, zijn de grondstoffen veel schoner. Zo kunnen ze dus veel beter worden gerecycled,” aldus de wethouder. „Het resultaat van nascheiden hangt ook af van het soort gemeente. Bij een gemeente met veel hoogbouw, maakt ruimtegebrek het vooraf scheiden van alle afvalsoorten lastiger.”

De gemeente zorgt voor een oplossing voor de inzameling van speciaal afval. Er zijn ook aparte soorten afval, zoals incontinentiemateriaal. Daarover zegt de wethouder dit: „Er komen aparte maatregelen voor mensen met speciaal afval. Daarover krijgen onze inwoners voor 1 april informatie. Onder andere in de Afvalkrant staat dan hoe inwoners dat afval kunnen aanbieden.” De Afvalkrant verschijnt in maart 2021 huis-aan-huis in de hele gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie