Dieter de Vroomen
Dieter de Vroomen Christie Wijnen

Nieuwe voorzitter voor EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC)

Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Op de ingelaste digitale Algemene Ledenvergadering van de EWEC hebben de leden vorige week woensdag unaniem ingestemd met de voordracht van Dieter de Vroomen als voorzitter.

Sinds het afscheid in november 2021 van oprichter Henk Muis was het bestuur op zoek naar een opvolger. Toen advertenties geen resultaat opleverden kwam het bestuur via het netwerk bij Dieter de Vroomen terecht. Na enkele gesprekken besloten het bestuur en Dieter om samen verder te gaan.

EVEN VOORSTELLEN Dieter de Vroomen is 56 jaar en woont sinds 1993 in Wijk bij Duurstede. Na zijn opleiding Chemische Technologie aan de HTS kwam Dieter terecht bij NUON tijdens de liberalisering van de energiesector en daarna bij adviesbureau TwynstraGudde in Amersfoort. In 2006 besloot hij als ZZP’er te starten om wat meer thuis te zijn bij zijn gezin met opgroeiende jongens.

Als ZZP’er is Dieter nu werkzaam als interim-manager bij publiek-private samenwerkingen vooral op het gebied van energietransitie. Op dit moment staat hij 14 gemeenten bij rond Rotterdam en de regio Stedendriehoek die duurzame energie hoog in het vaandel hebben.

EXPERTISE De EigenWijkse Energie Coöperatie heeft nu 300 leden en ruim 500 klanten en groeit nog steeds door. De missie van de EWEC is zeker in deze tijd actueel: ,,Groene energie van, voor en door ons zelf. Met eigen energiebronnen binnen de gemeentegrenzen, eigen mensen en eigen geld kunnen we onze klanten van groene energie voorzien zodat de winst in onze gemeenschap blijft en de gemeente Wijk bij Duurstede stapje voor stapje duurzamer wordt.” De leden van de coöperatie investeren in energieprojecten zoals zonneparken, laadpalen en zonnedaken. Het Energieloket (onderdeel van EWEC) wordt bemenst door vrijwilligers en geeft onafhankelijk advies over energiebesparing en subsidiemogelijkheden.

Dieter: ,,Het is interessant maar ook spannend om te proberen een professionaliseringsstap te maken met EWEC. We moeten de processen beter stroomlijnen, nog meer vrijwilligers zien te betrekken en samenwerking met nieuwe partners opzoeken. Het bestuur is nu soms overbelast omdat noodgedwongen ook operationele taken moeten worden uitgevoerd en er weinig tijd overblijft voor strategie op langere termijn”. Over vrijwilligers: ,,In het huidige ledenbestand zitten mensen met expertise die we moeten enthousiasmeren om zich voor de EWEC in te zetten”, aldus Dieter, die benadrukt dat ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. ,,Ik wil ook proberen om de samenwerking met lokale bedrijven te intensiveren om ook hun kennis en vaardigheden te benutten.”

KLIMAAT De fossiele energiebronnen raken langzaam op, vervuilen grond en lucht en zorgen voor het stijgen van de zeespiegel. Dan zijn er ook nog de gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen waarbij energie als wapen wordt gebruikt. De regering heeft besloten dat iedere regio en gemeente uiterlijk in 2050 energieneutraal moet zijn en dat er gestreefd moet worden naar 50% eigendom. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de ambitie om al in 2030 energieneutraal te zijn. Als onze gemeente ruimte beschikbaar maakt voor zonne- of windenergie kan onze coöperatie ervoor zorgen dat omwonenden niet alleen de lasten dragen maar ook kunnen investeren en daarmee delen in de winst(het lokale eigendom). EWEC is nauw betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in onze gemeente zodat de inwoners mee kunnen profiteren. De winst die EWEC maakt investeert de coöperatie weer in nieuwe groene projecten in Wijk, Cothen en Langbroek. Inmiddels heeft een enkele zonnedaken gerealiseerd en exploiteert 12 laadpalen voor elektrische auto’s. Het zonnepark Cothen is de eerste in een reeks van 5 zonneparken die naar verwachting de komende jaren gereed komen.

advertentie
advertentie