Rob Willems
Rob Willems GroenLinks

Verward

Column

De afgelopen jaren maken de media veelvuldig melding van 'personen met verward gedrag'. Onlangs nog in Alkmaar, waar het op een vreselijke manier misging. 'Buurvrouw Carla' wordt zwaaiend met een hamer en mes uiteindelijk neergeschoten door de politie. De dag erna bezwijkt Carla aan haar verwondingen. In de media lees ik dat 'buurman Jan' erbij was toen Carla door het lint ging. Buurman Jan wil benadrukken dat Carla dan verward mocht zijn, 'het was een lieve, zorgzame vrouw, ook voor de buurt. Ze had vorig jaar nog alles schoongemaakt en gesnoeid'.

Het bericht komt in dezelfde week dat ik in mijn raadsstukken lees over hoe wij als gemeente om willen gaan met 'verwarde personen'. Vanaf 1 januari geldt de Wet verplichte Geestelijke GezondheidsZorg (WvGGZ) voor psychiatrische patiënten en is het de bedoeling ook verplichte zorg vooral in de eigen woon- en leefomgeving van de betrokkene te bieden. De wet volgt op het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO regelt dat de gemeente ondersteunt bij zelfredzaamheid en per 2021 ook bij beschermd wonen voor mensen die dat nodig hebben, inclusief mensen die dan soms 'verward' kunnen zijn. Als het om 'verward gedrag' gaat, volgt onze gemeente overigens de landelijke trend en is het aantal meldingen 'personen met verward gedrag' gestegen van ruim 10 in 2011 tot zo'n 60 in 2017.

Ik verdiep me verder in het onderwerp en lees dat er met het naar de wijk brengen van de geestelijke gezondheidszorg ook wel iets mee moet veranderen. De mens moet weer meer centraal komen te staan en niet het systeem. Meer 'fysieke nabijheid' en minder medicalisering of allerlei technische snufjes als surrogaat voor echt menselijk contact. Terwijl ik het lees hoor ik op de radio Marvin Gaye en Tammi Terrell zingen 'There ain't nothing like the real thing'. Inderdaad denk ik, een oogje in 't zeil, een luisterend oor, een arm om je heen: 'the real thing'.

Ik hoop op veel 'the real thing' bij het naar onze wijken brengen van de geestelijke gezondheidszorg.

Rob Willems
GroenLinks

advertentie
advertentie