De extra pomp die is geplaatst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede om de Kromme Rijn van water te voorzien
De extra pomp die is geplaatst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede om de Kromme Rijn van water te voorzien HDSR

Lage waterstanden in Lek en Kromme Rijn geven problemen

Achtergrond

REGIO  Gister werd bekend dat de Liniepont vanwege droogte de Lek niet meer kan oversteken. Ook de Krommerijnder kan vanwege de lage waterstanden op dit moment niet varen. Wat is er aan de hand? Het waterschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) waarschuwt al vanaf 12 juli voor droogte. Deze droge periode nadert nog niet zijn einde. Rivieren voeren minder water ons gebied binnen, wat zorgt voor lage waterstanden in het hele gebied.

door Kuun Jenniskens

Bij een droge periode zoals nu komen er een aantal dingen samen, is de uitleg van HDSR. Ten eerste heeft het westen van Nederland door de lage rivierstanden een tekort aan zoetwater. Om verzilting tegen te gaan (teveel zout in het water), voert HDSR extra zoet water het westen binnen. Ten tweede zorgt een laag rivierpeil ervoor dat er minder makkelijk voldoende water kan worden ingelaten in sloten, kanalen en de rivier de Kromme Rijn. Ten derde maakt de droogte het lastiger om op de Heuvelrug water te krijgen. Op de Heuvelrug probeert HDSR het water zo lang mogelijk vast te houden, door te werken met waterinfiltratie in de bodem, zodat in droge tijden er toch voldoende water beschikbaar is.

NOODPOMPEN INGEZET Het waterschap heeft diverse maatregelen getroffen. Vanaf 18 juli worden noodpompen ingezet  om de waterpeilen op orde te houden. Dit gebeurde onder andere bij de Voorhavendijk van de Irenesluis en gemaal Caspargouw. Ook wordt een extra pomp geplaatst bij de Irenesluis Zuid, dit om genoeg water aan te voeren voor de fruitteelt voor het oosten van het Eiland van Schalkwijk. 

Op 25 juli constateert HDSR dat er weinig verbetering optreedt. De aanvoer van zoet water vanuit de Rijn blijft ook de komende weken laag (900 m3/s, waar 1200 m3/s de minimale waarde bij normaal) en van noemenswaardige neerslag is vooralsnog geen sprake. 

Het zal nog zeker tien dagen droog blijven, er valt weinig tot geen neerslag in het stroomgebied van de Rijn. De rivierstand blijft laag, al wordt wel verwacht dat de rivier niet veel verder meer zal zakken. Het blijft wachten op neerslag om de waterstand in de rivier weer te laten stijgen. Extra pompen worden achter de hand gehouden.

EXTRA POMP KROMME RIJN Op 1 augustus is een tijdelijke pompinstallatie bij de inlaat in Wijk bij Duurstede geplaatst. Hiermee pompt HDSR water de Kromme Rijn in om het waterpeil op niveau te houden.

Hoelang de maatregelen gaan duren, daar kan HDSR op dit moment weinig over zeggen. Zolang de Rijn erg laag staat en er daardoor minder water in de Nederrijn en Lek stroomt, zijn maatregelen noodzakelijk. In het buitenland en in Nederland moet het eerst voldoende gaan regenen zodat het waterpeil in de rivier kan stijgen.


De Krommerijnder moeten gasten afzeggen. De boot kon het Balkengat (de vaste ligplaats) niet verlaten. - De Krommereinder

Het water van de Kromme Rijn is nog verder gezakt daardoor is het voor de Krommerijnder niet meer mogelijk om de zanddrempel te passeren. De gasten van de reeds geboekte vaarten van de Krommerijnder worden daarvan op de hoogte gesteld. Hou www.krommerijnder.nl en VVVkrommerijnstreek in de gaten. 

Let op met zwemwater, want de waterkwaliteit neemt door droogte af.

Exxtra pompen worden ingezet
advertentie
advertentie