Al jaren staat het bedrag gereserveerd om een aansluiting vanuit Houten-Oost op de A12 te realiseren, in oostelijke richting. Het Rijk beloofde dit al bij de aanleg van de Vinex-wijk Houten-Zuid. In 2015 werd de Limesbaan geopend, een gedeeltelijke aansluiting, alleen richting het westen. Het gereserveerde geld van de provincie was bedoeld om de Limesbaan ook in oostelijke richting aa...