Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd, behalve door WijkNU, voorgestemd voor de jaarrekening en de voorjaarsnota. Rob Willems, fractievoorzitter van GroenLinks: „Mede namens de VVD en PCG lijkt het ons goed om na de voorbespreking van de jaarrekening, de voorjaarsnota en kaderbrief, samen het proces in te gaan en open uit te spreken dat we hier open in willen gaan. Wietze Smit (WijkNU): „Het resultaat, met name in het sociaal domein, is bedroevend en opgeleukt met het restant spaarpot grondexploitatie 2018. Het echte verlies is aanmerkelijk groter dan de €615.000,-. Ook in 2020 komt geen einde aan de neerwaartse positie van negatief resultaat en afnemende vermogenspositie van de gemeente. De gevolgen van corona zijn hier nog niet bij. Uit niets blijkt een positieve visie op de toekomst. Er zijn geen voorstellen om het tij te keren. Wel verklaar ik graag mee te denken om zo snel mogelijk tot een ommekeer te komen voordat het te laat is.”

Jeroen Brouwer (SP): Het is tijd dat gemeenten een duidelijk signaal afgeven. Wij doen eraan mee.

INITIATIEF VAN ZOETERMEER STEUNEN De motie van de SP, waarin het college wordt opgeroepen om zich blijvend in te zetten voor een betere financiële ondersteuning vanuit Den Haag, werd unaniem aangenomen. De financiële situatie in Wijk bij Duurstede is zorgelijk en de jaarrekening en voorjaarsnota dwingen de gemeenteraad wederom maatregelen te nemen die nadelig zijn voor de inwoners. Steeds meer taken komen naar de gemeente zonder fatsoenlijke financiële compensatie uit Den Haag. Meerdere gemeentes hebben inmiddels aan de bel getrokken. Jeroen Brouwer (SP): „Het verhaal is simpel. We lopen al jaren tegen problemen aan. De jaarrekening over het jaar 2019 is flink negatiever dan was afgesproken in 2018. Voor de zoveelste keer komen de tekorten vooral door veranderende wetgeving en regeltjes uit Den Haag zonder budget. Dat frustreert. Wij proberen het beste te doen voor onze inwoners uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Steeds weer te moeten bezuinigen is niet leuk. Het ziet er niet goed uit en daar moeten we wat aan doen. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten een comité op te richten. Het is tijd dat gemeenteraden een duidelijk signaal afgeven. Wij doen met Zoetermeer mee. Wijk bij Duurstede staat in de fik. Het Rijk zal een stap moeten zetten.”

SAMEN ACTIE ONDERNEMEN Sybren van der Velden (VVD) diende graag de motie mede in. „Op initiatief van Steven Verhaar is een mail gestuurd naar Mark Rutte. Wij moeten de inwoners extra gaan belasten, dat is niet goed voor de inwoners.” Ook Wietze Smit (WijkNU) dient de motie mede in. „Jarenlange verliezen in het sociaal domein, het is zeer evident geworden. Onze gemeente laat inwoners een hoge prijs betalen. We moeten daarom steun zoeken bij andere gemeenten. De redding moet van buitenaf komen. “ Wethouder Hans Marchal: „Deze motie is ons uit het hart gegrepen. Met elkaar hebben we de pijn gevoeld. Een signaal naar Den Haag is nodig, er moet hulp komen. Tot nu toe zijn de reacties uit Den Haag bedroevend. Samen gaan we het traject in, het is mooi dat dit is uitgesproken. Zelf zijn we ook met ideeën bezig.”

door Ali van Vemde