Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd, behalve door WijkNU, voorgestemd voor de jaarrekening en de voorjaarsnota. Rob Willems, fractievoorzitter van GroenLinks: „Mede namens de VVD en PCG lijkt het ons goed om na de voorbespreking van de jaarrekening, de voorjaarsnota en kaderbrief, samen het proces in te gaan en open uit te spreken dat we hier open in willen gaan. Wietze...