De gemeente heeft als taak de straatnamen vast te stellen. Hiervoor is gekeken naar veelgebruikte richtlijnen en zo is een Wijkse variant opgesteld. In 2018 heeft de gemeente richtlijnen voor nieuwe straatnamen vastgesteld. Uitgangspunt is dat straatnamen duidelijk en herkenbaar moeten zijn. Er is voor gekozen naar samenhang te streven voor straten die bij elkaar in de buurt liggen. Voor de hel...