„Voordat op één van deze locaties gebouwd kan gaan worden, duurt nog wel even,” zegt Rob van de Weerd van Binnenstadswoningen. Hij ontwikkelde, samen met Bouwbedrijf Remmers, Krijnen Zorg en Abrona een woonvisie voor een woonzorginitiatief aan de Hoge Hoffweg. „Al vanaf 2018 ben ik met de gemeente in gesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied, aan de oostzijde van de gemeentewer...