Afbeelding
VVD PS Utrecht

VVD blij dat meer woningen gebouwd kunnen worden dankzij aanpassingen mobiliteitstoets

Overig Deel je nieuws

Als u de keuze zou moeten maken tussen vier seconden langer voor het verkeerslicht staan of 500 woningen voor die mensen die in onze provincie een woning zoeken, wat zou u kiezen?

Een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van woningbouwplannen vormt de mobiliteitstoets. Hierbij wordt gekeken wat voor impact een plan heeft op de verkeersdrukte in de omgeving. In de huidige vorm leidt deze toets ertoe dat plannen soms geen doorgang kunnen vinden terwijl ze een minimale impact hebben op de doorstroming op de provinciale weg. 

In onder meer de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede is er sprake van woningbouwprojecten die geen doorgang kunnen vinden vanwege de mobiliteitstoets. In beide gevallen zijn de verkeerseffecten verwaarloosbaar, maar is er een grote behoefte aan extra woningen.De problemen met de mobiliteitstoets kwamen op het netvlies van Provinciale Staten nadat wethouders Hans Buijtelaar (VVD, Wijk bij Duurstede) en Ali Dekker (De Liberalen, Bunnik) hierover hadden ingesproken bij de commissie Ruimte, Water en Groen.

Deze mobiliteitstoets, als onderdeel van alle eisen aan woningbouw in onze provincie, is afgelopen woensdag besproken in de Provinciale Staten.De VVD heeft samen met SGP, D66, 50+ en PvdA in de Utrechtse Provinciale Staten een motie ingediend met de oproep om de mobiliteitstoets mee te laten bewegen met de moderne tijd. Zo moet ook de invloed van snellere elektrische fietsen en meer thuiswerken onderdeel uitmaken van de toets. 

VVD-woordvoerder ruimtelijke ordening Odile de Man: “De mobiliteitstoets moet geen reden zijn een plan direct af te schieten, maar het begin van een maatschappelijke discussie zijn: kiezen we voor iets langer in de file als dat ons mooie woningen voor starters oplevert?” De motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen door Provinciale Staten. Daarmee is een belangrijk struikelblok voor het bouwen van nieuwe woningen een stuk kleiner geworden.

advertentie
advertentie