Mogelijke lokaties windenergie
Mogelijke lokaties windenergie nvt

Wijk te klein voor benodigde windmolens

Lokaal Deel je nieuws

Om energieneutraal te worden heeft Wijk 12 windturbines (alle beoogde plekken) en 350 voetbalvelden aan zonneveld nodig. Het gaat elk huishouden jaarlijks zo’n 1000 € kosten. En dan zijn we nog steeds niet van het gas af.

De gemeente gaat uit van windmolens van 5,6 MW, die hebben een tiphoogte van 240 meter.

Om het stroomverbruik van woningen en bedrijven van 2019 op te wekken met wind of met zon, zijn afgerond 5 windmolens van 5,6 MW nodig, nodig of 90 hectare zonneveld.

Er is hierbij geen rekening gehouden met zon op dak. Het volleggen van alle geschikte daken, is te vergelijken met de opwek van 4 windmolens van 5,6 MW of met 70 hectare zonneveld.

Omdat het gemiddelde energieverbruik 5 maal zo groot is als het stroomverbruik alleen, zijn er voor Wijk dus 25 windturbines van 240 meter hoog nodig. Of 350 Hectare zonneveld.

25 Turbines is meer dan 2 keer zoveel als waar ruimte voor is, volgens onderzoekers van Pondera Consult. Er moeten dus zonnevelden bij. Als alle daken vol liggen zijn er nog 700 voetbalvelden aan zonneveld nodig. Omdat er maar voor de helft van de benodigde windturbines plek is, moet de helft van de benodigde zonnevelden erbij.

Wijk heeft 12 windturbines (alle beoogde plekken) en 350 voetbalvelden aan zonneveld nodig.

Dat kost de gemeenschap ongeveer 10 miljoen aan subsidie per jaar. Dat is zo’n €1000,- per jaar per huishouden.

Met de ambitie van Wijk bij Duurstede om energieneutraal te zijn, streeft ze ernaar om jaarlijks evenveel energie op te wekken als dat er verbruikt wordt. Ze willen Wijk niet losmaken van het stroomnet in Nederland. "Stroom die we overhebben gedurende het jaar leveren we aan het net en wat we tekort komen, onttrekken we aan het net." Het net is afhankelijk van gascentrales als het niet waait als het donker is.

Samenvattend kan je stellen dat voor duizend euro per jaar per Wijks huishouden er 12 windturbines van 240 meter hoog staan en 350 voetbalvelden aan zonneveld op landbouwgrond liggen. En we nog niet van het gas af zijn. En geen idee hebben wat het netto klimaateffect is. Kan de gemeente dat allemaal even melden als we “samen” gaan uitzoeken wat de beste plekken zijn?

advertentie
advertentie