Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie tekent City Deal voor toekomstbestendige, duurzame en energieneutrale woningbouw

10 april 2021 om 11:00 Wonen

UTRECHT De provincie Utrecht wil jaarlijks 10.000 woningen bouwen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier. Dat betekent met aandacht voor uitputting van grondstoffen en uitstoot van CO2 en stikstof. Om dit te kunnen realiseren, ondertekende de provincie Utrecht de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Hierdoor werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties samen om de bouw te verduurzamen. Centrale ambitie is om de bouwsector de drijvende kracht te laten zijn voor de circulaire economie.

AMBITIEUS De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt. Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling en Wonen Rob van Muilekom: ,,We willen woningen bouwen die toekomstbestendig zijn en die over 30 jaar nog voldoen aan de eisen van die tijd wat duurzaamheid betreft. Maar daar is veel kennis voor nodig en goede praktijkvoorbeelden zodat we van elkaar kunnen leren. Deze City Deal helpt ons daarbij en laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van onze bouwambities.”

CONVENANT DUURZAAM BOUWEN De partners van de City Deal gaan samen aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad. ,,Als provincie Utrecht willen wij nog een stapje verder gaan en zelf een Convenant Duurzaam Bouwen opstellen samen met onze gemeenten, de corporaties en marktpartijen; om een gelijk speelveld te creëren hoe invulling te geven aan circulariteit, klimaatadaptiviteit en energieneutraliteit. Hiermee kunnen we zelf inhoud en vorm geven aan hoe wij de bouw van woningen op een duurzame manier kunnen realiseren en waarbij er ook ruimte is om in de praktijk te experimenteren en te leren”, aldus Van Muilekom.

CITY DEALS In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie