Afbeelding
RTVUtrecht / Jordi de Jong

Lijst van mogelijke verkeersmaatregelen vastgesteld

Verkeer en vervoer

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college van B&W heeft de lijst vastgesteld van 16 mogelijke maatregelen en projecten waarmee de verkeersveiligheid en doorstroom verbeteren. Dit overzicht is opgesteld met inbreng van een grote groep inwoners en ondernemers die wensen en knelpunten rondom het verkeer aangaf.

Naast de groslijst die nu voorligt, is ook een beoordelingssystematiek vastgelegd zodat de verkeersmaatregelen en -projecten kunnen worden geprioriteerd. Hiermee kan een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2026 worden opgesteld dat invulling geeft aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP).

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar: ,,Ik ben blij met de inbreng van inwoners en ondernemers uit deze klankbordgroep. Hun inzicht helpt de gemeente bij het maken van de juiste keuzes in het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de doorstroom.”

Het uiteindelijke voorstel van dit nieuwe uitvoeringsprogramma wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt ook duidelijk of er voldoende geld beschikbaar is om de genoemde projecten te kunnen uitvoeren.

Afbeelding
advertentie
advertentie