De kerstdiensten zijn dit jaar anders
De kerstdiensten zijn dit jaar anders Ds. Jan Offringa

Buiten ‘Stille Nacht’ zingen, thuis op de stoep

Religie

WIJK BIJ DUURSTEDE De beide gemeenten van de Grote Kerk hebben besloten het bezoeken van de Kerstvieringen te ontmoedigen. Het advies is om de diensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Er zijn maximaal 30 plekken per dienst voor mensen die er heel graag bij willen zijn en een bijzondere reden hebben om naar de kerk te gaan. Reserveren is verplicht en kan via de website hervormdegemeentewijkbijduurstede.nl

door Ali van Vemde

De viering van de vroege Kerstavondviering, met als voorganger ds. Louis Wüllschleger, staat in het teken van de kinderen. Voorgangers in de late Kerstnachtviering zijn mevrouw Atie Ewoldt en ds. Jan Offringa. Hierin doet hoboïst Arjen Threels mee en zingt kwartet Jeanboule onder leiding van Elien van der Meer. Deze dienst loopt om 23.00 uur uit op het buiten gezongen ‘Stille Nacht’ in de versie van Stef Bos. De twee diensten op Kerstmorgen zijn voor alle leeftijden.

Omdat mensen dit jaar niet bij elkaar kunnen zijn worden alle inwoners van Wijk uitgenodigd om thuis buiten (op de stoep of in de tuin) Stille Nacht te zingen nadat de klok 11 uur heeft geslagen. Doe dit bij uw eigen huis en niet samen met buren.

De tekst van ‘Stille Nacht’ van Stef Bos is als volgt:

Stille nacht, heilige nacht

Bethlehem, winternacht

Lang geleden en ver hier vandaan

in een stal in het licht van de maan

En een ster aan de hemel

Die daar voor altijd bleef staan

Kleine prins, godenkind

Dat altijd weerstand vindt

Tegen de stroom in en tegen de wet

Langs een mooie en moeilijke weg

Dwars door donker en mist

Altijd op zoek naar het licht

Stille nacht, heilige nacht

Wat ook komt, wat ook was

Oorlog en vrede en liefde en haat

Dat wat zal komen en dat wat vergaat

Licht dat altijd weer schijnt

Tot aan het eind van de tijd

Ook voor de kerken is het een bijzonder jaar geweest. Kerkdiensten kunnen niet worden bijgewoond of slechts met 30 mensen. Ds. Jan Offringa, als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente, kijkt terug op een bijzonder jaar. „Het is ook een leerzame tijd geweest. Alle automatismen vallen weg. Bij alles moeten we opnieuw overdenken. Bij de diensten wordt niet meer gezongen, alleen door het koor, er moeten muzikanten worden geregeld. Ook heb ik me moeten aanleren om kortere preken te houden, nog maximaal tien minuten. Dat lukt inmiddels steeds beter.” 2020 is het jaar dat de livestream diensten hun intrede deden. „Datgaat steeds beter. De apparatuur is enorm verbeterd, vooral door de Stichting Concerten Grote Kerk (SCGK) en ook de samenwerking met de Hervormde gemeente verloopt uitstekend.”

BIJZONDERE KERSTDIENSTEN „In deze tijd zijn veel mensen eenzaam. Ons idee is om een Kerstdate te organiseren voor de gemeenteleden die behoefte hebben aan contact en in zijn voor een onverwachte ontmoeting. In de kerk zal het ook allemaal anders zijn. Bij de kerstdienst mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit is toch even een moment om elkaar te verbinden. In de dienst zullen dit keer de os en de ezel uit de kerststal van Franciscus een centrale rol spelen. We zullen een geheim onthullen. Na de dienst op kerstavond gaan we naar buiten om daar ‘Stille Nacht’ van Stef Bos de zingen. Wel wil ik hierbij mensen oproepen om buiten mee te zingen, maar dan vanuit je eigen huis.” Om voldoende afstand te bewaren is het niet de bedoeling dat je dit samen doet met buren, maar met het eigen gezin. Offringa: „We hebben er bewust voor gekozen om niet de originele tekst te gebruiken omdat deze veel jongeren niet meer zal aanspreken. In het verleden heb ik Stef Bos eens geïnterviewd en hem nu gevraagd om zijn tekst te mogen gebruiken. Het zou fantastisch zijn als heel Wijk, met een kaarsje in de hand, meezingt. Zo krijgen we toch een gevoel van saamhorigheid.”

NOG EVEN VOLHOUDEN Offringa hoopt dat we komend voorjaar de brokstukken bij elkaar kunnen vegen. „Om het symbolisch te zeggen; dan staan we met Pasen weer op. Dit is een jaar om niet te vergeten, maar iedereen kijkt uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd moeten we extra naar elkaar omkijken, voor veel mensen is dit een eenzame tijd in de donkere wintermaanden. Nu onderhouden we de contacten door zoveel mogelijk te bellen en elkaar als dat mogelijk is te bezoeken.”

advertentie
advertentie