Ingebruikname en bezichtiging kerkgebouw Oud Gereformeerde Gemeente Langbroek zaterdag 26 oktober 2019

9 oktober 2019 om 20:15 Religie Deel je nieuws

Na vijf jaar ontwikkelen en een bestemmingsplan wijzigingsprocedure, werd begin januari dit jaar de vergunning voor aanpassing van het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Langbroek definitief.  Het feit dat het kerkgebouw een gemeentelijk monument is en er sprake was van archeologische waarden koste veel vergunningstijd. Het nieuwe bijgebouw moest een eigentijdse uitstraling krijgen en mocht geen afbreuk doen aan het monumentale oude kerkgebouw.

Binnen twee weken na het groene licht werd gestart met de sloop van de oude zijvleugel. De oude timmermanswerkplaats naast de kerk werd ook gesloopt waarmee plaats ontstond voor de uitbreiding. Tevens vond een asbestsanering plaats. De oude kerk is nu goed geïsoleerd, zodat alle gebouwen gasloos worden verwarmd.

Sinds medio januari is tijdelijk gekerkt in de Hervormde Gemeente in Langbroek. Omdat door de groei van de gemeente de consistorie / catecheseruimte als kerkzaal in gebruik was genomen was er geen goede ruimte beschikbaar voor geven van catechisatie en was er een veel te krappe consistorie en was sprake van verouderde sanitaire voorzieningen. Door de ver/nieuwbouw zijn ca. 50 extra zitplaatsen gerealiseerd. Een nieuwe zaal met 60 zitplaatsen kan via een schuifwand bij de kerkzaal worden getrokken. Er is een ruime consistorie gerealiseerd alsmede een toiletgroep en een keukentje. Ook de bergingen van de woningen zijn aangepast. De zijvleugel van de kerk, die eerst een plat dak had, is verbreed en van een puntdak voorzien, wat het klimaat in de kerk ten goede komt.

Bij de realisatie van de kerk is door leden veel vrijwilligerswerk verricht en is veel gratis materieel beschikbaar gesteld. Hierdoor kon een aanzienlijk bedrag aan bouwkosten worden bespaard.

De kerk wordt DV op zaterdag 26 oktober 10:00 uur in gebruik genomen in een dienst, geleid door Ds. R Bakker. ’s Middags is er vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur gelegenheid om het kerkgebouw te bezichtigen. Belangstellenden zijn van harte welkom de openingsdienst bij te wonen en de kerk te komen bezichtigen.

 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie