Raadsleden en wethouders uit Bunnik en Houten op de debatavond van de LTO. Geheel links debatleider Pieter van de Grift.
Raadsleden en wethouders uit Bunnik en Houten op de debatavond van de LTO. Geheel links debatleider Pieter van de Grift. Frits Beijnink

Raadsleden Bunnik en Houten in debat over de toekomst van de landbouw

22 februari 2022 om 09:00 Politiek

SCHALKWIJK LTO, ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders, organiseerde woensdag 16 februari een debatavond in Schalkwijk over de toekomst van de landbouw , in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wethouders en raadsleden van de gemeenten Bunnik en Houten waren uitgenodigd om te debatteren over de toekomst van de landbouw in deze gemeenten.

door Frits Beijnink

De bijeenkomst werd bijgewoond door zo’n veertig bezoekers, voor een groot deel agrariërs uit het buitengebied van Bunnik en Houten. Op het podium stonden tien raadsleden van beide gemeenten en de wethouders Hilde de Groot (Groen Links, Houten), Ali Dekker (De Liberalen, Bunnik) en Jocko Rensen (P21/De Liberalen, Bunnik). Pieter van de Grift, melkveehouder uit Bunnik en bestuurlijk actief in de landbouwsector, legde als debatleider een aantal stellingen aan hen voor.

IS ER NOG PLEK VOOR LANDBOUW? Moeten we de schaarse ruimte toekennen aan landbouw, natuur, recreatie of energieopwekking? Of dit echt ‘of/of’ is werd ter discussie gesteld. Jolanda Wijsmuller (Natuurlijk Houten) gaf het voorbeeld van de klompenpaden op het eiland van Schalkwijk, waarmee boer en burger meer verbonden worden. Er was vervolgens een vraag uit het publiek naar aanleiding van het stikstofprobleem: „Waar kiezen jullie voor: huizen of landbouw?”. Daar kwam niet echt een antwoord op. Die dag was overigens net bekend geworden dat het kabinet de veestapel met 30 procent wil terugdringen in 2030. Dit leidde bij aanwezigen tot de verzuchting dat dit weer een voorbeeld is van middel tot doel verheffen: het doel is 30 procent stikstofreductie, maar het middel kan bijvoorbeeld ook innovatie zijn.

MEER ZON OF MEER WIND? De meeste raadsleden gaven aan sterke twijfels te hebben bij het plaatsen van grote windmolens. Wethouder Dekker: „Er zullen eerst goede criteria moeten komen waar locaties voor windmolens aan moeten voldoen. In de regio hebben we afgesproken dat windmolens langs snelwegen worden geplaatst, maar ja, laten daar nou net Bunnik en Houten liggen’’. Wethouder De Groot: „Wind is óók nodig.” Waarna door de zaal het thema van netcongestie werd aangekaart: aanvragen van agrariërs voor het plaatsen van grotere aantallen zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen worden nu door Stedin afgewezen. Dat riep bij hen de vraag op waarom ‘er maar doorgegaan wordt met de aanleg van zonnevelden’. Wethouder Rensen gaf desgevraagd aan dat hierin afstemming tussen de gemeenten Houten en Bunnik nodig is. Thies van den Berg (De Liberalen, Bunnik) benadrukte dat er dus een pas op de plaats nodig is en het beleid rond zonnevelden eerst geëvalueerd moet worden.

VERKEER EN VEILIGHEID Eerst werd gediscussieerd of het niet beter is dat landbouwverkeer over de hoofdrijbaan wordt geleid, in plaats van over een parallelbaan die intussen vaak is ingericht als fietsroute. De combinatie van tractors en fietsers vonden de meeste aanwezigen gevaarlijk. Liever zien zij dat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan wordt toegelaten, zoals de provinciale weg N229 en de rondweg van Houten. Als laatste kwam het thema veiligheid aan de orde. In het buitengebied signaleert men toenemende criminaliteit, met een ongezonde belangstelling voor het huren van lege schuren. Dit leidde tot de oproep dat de gemeente soepeler zou kunnen zijn voor agrariërs die schuren willen ombouwen naar andere bestemmingen. Tot slot kregen de deelnemers aan het debat als dank een pakket lokale producten mee naar huis.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie