'
' Marion Kiewik

Raad staat nog niet achter compensatieregeling diftar hoogbouw

21 mei 2021 om 08:08 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college stelt voor om mensen die in hoogbouw wonen en die nog geen groente-fruit-en tuinafval (gft) kunnen scheiden, eenmalig met 15 euro te compenseren. Tijdens een Voorbespreking roept dat nog veel vragen op bij raadsleden. Zeker ook omdat er geen onderbouwing van dit bedrag werd geleverd.

door Kuun Jenniskens

Dat er geen onderbouwing ligt werd al opgemerkt door inspreker Nienke Visser, die het een gênante regeling noemde.

Wietze Smit (BB) merkte op dat er een compensatieregeling beloofd was die van maatwerk uitgaat. Eenmalig aan iedereen hetzelfde bedrag uitkeren is geen maatwerk. Daphne van der Maat (GroenLinks) wilde weten waar die 15 euro op is gebaseerd, kennelijk 10 keer 1,50 euro.

GEEN BEREKENING Een ambtenaar legde uit dat er niet een echte berekening aan ten grondslag ligt. ,,Omdat mensen geen tuin hebben, is er sprake van een beperkt volume aan groente-en fruitafval. Dat maakt 10 keer gratis restafval mogen storten een ruimhartig gebaar.”

Er kwamen voorbeelden voorbij van mensen, bijvoorbeeld grote gezinnen, die veel geld kwijt zijn omdat ze niet kunnen scheiden. Wethouder Hans Marchal: ,,Wij kennen die gevallen niet, dus laat ze de gemeente benaderen, dan kijken wij naar een maatwerkoplossing. Samen met de afvalcoach.”

Het gaat hier om een eenmalige regeling voor 2021. Ondertussen wordt gezocht naar mogelijkheden zodat mensen die in hoogbouw wonen ook gft afval gescheiden kunnen aanbieden.

DEBAT Fracties bleven aandringen op een betere berekening voordat ze met dit voorstellen kunnen instemmen. Marchal beloofde een berekening naar de raad te sturen voor het raadsdebat op 1 juni. Bart van Asperdt (D66) wil in dit debat van de coalitiepartijen - die als enigen voor diftar hebben gestemd - horen, of dit nou de beloofde compensatieregeling is die alle bezwaren zou wegnemen?

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie