Aan het werk op De Wegwijzer in tijden van corona
Aan het werk op De Wegwijzer in tijden van corona De Wegwijzer

Raad wil vaart maken met Brede School de Heul

25 november 2020 om 07:30 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE ,,Iedereen wil tempo in de nieuwbouw van Brede School De Heul”, laat D66 voorman Bart van Asperdt weten nadat de gemeenteraad unaniem een motie van D66, PCG en SP heeft aangenomen - een motie die vraagt om het proces te versnellen.

door Kuun Jenniskens

Voor de gemeente is het tot stand komen van deze Brede School een moeizaam proces dat al 5 jaar duurt. Uitgangspunt is steeds geweest dat basisscholen de Wegwijzer en de Werkschuit er samen uit moeten komen. In september 2019 laat onderwijswethouder Wil Kosterman (GroenLinks) in een memo aan de raad weten: ,,De schoolbesturen moeten tot overeenstemming komen.” In 2019 werden twee deadlines verschoven. In november vorig jaar zei de wethouder: ,,Ik bied ze nog één kans.”

Knelpunt bij het bereiken van overeenstemming is onder andere de gemeentelijke Huisvestingsverordening voor onderwijs - in de wandelgangen heet deze het IHP. Het IHP gaat uit van twee scholen van elk 8 groepen, met gezamenlijke kinderopvang en een gymzaal. Door het opheffen van de Klimop is de Werkschuit flink gegroeid. Daardoor zou het perceel aan de Karolingersweg te klein geworden zijn. Daarom vraagt deze motie ook om het IHP nog eens goed tegen het licht te houden.

De gemeenteraad wil dat doen als er eind mei 2021 een gezamenlijke visie van alle bij de Brede School betrokken partijen ligt. Wethouder Kosterman - die het ook echt te lang vindt duren - zei dat die afspraak inmiddels met de scholen is gemaakt. De motie vraagt het college om voor de zomer van 2021 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat zicht geeft op de start van de bouw.

Wethouder Kosterman ervaart deze motie als steun in de rug: ,,Het IHP moet tegen het licht gehouden worden omdat de schoolbesturen hier niet meer achter kunnen staan. Voorafgaand hieraan bekijken de schoolbesturen of zij samen de huisvesting zo optimaal mogelijk kunnen inrichten; eerst de inhoud en dan de vorm. Het IHP dateert van 2015, en in 2017 bleek dat één en ander niet pastte. Ook kampt het proces met verschillen van inzicht tussen besturen en bestuurders - en met bestuurders die weggingen.” 

Kosterman hoopt dat het goed komt: ,,De boel is inmiddels aardig op de rit. In mei ligt er hopelijk een visie waar het IHP een afgeleide van zal zijn. Alle bestuurders moeten het met het plan eens zijn. Ik ontken niet dat het een lastig proces is en ben blij dat er ambtelijke ondersteuning komt. Dus het college neemt de motie over. “

De Werkschuit
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie