Eric Balemans nog voor zijn benoeming als VVD wethouder
Eric Balemans nog voor zijn benoeming als VVD wethouder Kuun Jenniskens

Eric Balemans gooit knuppel in hoenderhok over windmolens

28 januari 2020 om 14:51 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Eric Balemans, die vanavond (dinsdag 28 januari) voor de VVD als wethouder wordt geïnstalleerd, noemt het in een interview met WijksNieuws.nl onzin om een onderwerp zoals windmolens, principieel te verbieden. Dat was flink schrikken voor VVD voorman Sybren van der Velden. Niemand in de coalitie was bekend met deze opvatting.

door Kuun Jenniskens

In dit interview voelt Balemans zich volkomen vrij om uitspraken over windmolens te doen. Balemans krijgt voorgelegd dat de coalitie waarin hij gaat samenwerken in een politieke kramp zit over windmolens. ,,Dat vind ik toch zo’n onzin, om een onderwerp principieel te verbieden,” zo zegt Balemans. ,,Die kramp komt erin omdat we het allemaal politiseren. Mijn redenatie: ik ken geen enkele VVD’er die geen schone lucht wil inademen. We willen een schoon land achterlaten voor de volgende generatie. Vervolgens kijk je, hoe wil ik klimaatdoelstellingen halen? Doe je dat met zonnepanelen, windmolens, of met bijvoorbeeld verkeersbeperkingen? Je kijkt dan naar de meest handige weg om daar te komen. Ik ga dus niet om politieke redenen windmolens afwijzen. Kijk naar Denemarken en Duitsland, daar wordt winst gemaakt op windenergie. Ik zie wel dat hier gekozen is om geen windmolens te plaatsen, prima. We moeten pragmatisch blijven kijken. Iedereen wil schone lucht, schone energie en een schoon klimaat. Als dat niet kan met windmolens, om wat voor reden dan ook, dan kiezen we toch een andere manier. Het gaat mij om wat we willen bereiken. De weg daarnaartoe is belangrijk, maar mag je niet afremmen om het doel te bereiken. Dingen die van algemeen belang zijn, maken we vaak politiek in Nederland - en daardoor komen we in welles nietes spelletjes terecht. Niet doen! Schone lucht is niet liberaal of socialistisch.” 

NUCHTER KIJKEN Volgende vraag van WijksNieuws.nl is of Eric Balemans een oplossing voor dit Wijkse dilemma ziet? ,,Nuchter zijn”, zegt Balemans. ,,Het is niet mijn portefeuille, maar ik zal vanuit mijn ervaring andere vergezichten aandragen die soms dingen kunnen vlot trekken en depolitiseren. Ik wil oplossingsgericht kijken naar het doel van schone lucht.”

VVD ERG GESCHROKKEN WijksNieuws.nl vroeg coalitiegenoten om een reactie. Allereerst natuurlijk VVD voorman Sybren van der Velden (VVD). Die reageerde geschrokken en wilde eerst rugdekking van de fractie.

Van der Velden ontkent dat deze coalitie in een politieke kramp is over windmolens: ,,We hebben in het coalitieakkoord als VVD, GroenLinks en PCG afgesproken dat we deze raadsperiode geen windturbines plaatsen. Dat is geen kramp, dat is duidelijk. We houden daaraan vast. Ook GL en PCG hebben dat steeds uitgesproken. De RES (Regionale Energie Strategie, red.) zit eraan te komen en er is daarbij nog geen signaal vanuit de provincie dat we op gebied van wind overruled gaan worden.”

De VVD fractievoorzitter pikt een uitspraak uit het relaas van Balemans waar hij wel mee uit de voeten kan. Dat is deze: ,,Als dat niet kan met windmolens, om wat voor reden dan ook, dan kiezen we toch een andere manier. Het gaat mij om wat we willen bereiken.” Wat Van der Velden betreft past deze uitspraak van Balemans precies bij het fractiestandpunt. ,,We hebben voor deze periode afgesproken: geen windturbines. Dus zijn we druk met zonnevelden, zon op daken en besparing (isoleren).” 

WINDMOLENS BUITEN PARTIJPOLITIEK HOUDEN Aan het woord ‘politiseren’ geeft VVD‘er Sybren van der Velden een andere uitleg - namelijk of dingen al dan niet op de politieke agenda komen - en niet zoals Balemans bedoeld, dat dingen van algemeen belang niet politiek moeten worden gemaakt. Met ‘politiek’ bedoelt Balemans ‘partijpolitiek’ en Sybren van der Velden heeft het over 'lokaal bestuur' als hij het woord 'politiek' gebruikt. Dat blijkt uit het volgende: ,,Bij een groot onderwerp als het verduurzamingsvraagstuk ontkom je er niet aan dat er politiek om de hoek komt kijken. Die beslist immers uiteindelijk over wat en hoe te bereiken. Het zijn dan ook niet even vraagstukken die je zomaar buiten de politiek om kan regelen. Sterker nog, we gaan er over als politiek, moeten daar besluiten in nemen. Daarbij benadert elke partij dit vanuit eigen overtuiging. De kiezer heeft ook op grond daarvan gekozen. En als volksvertegenwoordigers voeren we dat uit.”

GROENLINKS HOUDT VAST AAN COALITIEAKKOORD Namens GroenLinks zegt fractievoorzitter Rob Willems: ,,Deze collegeperiode is het coalitieakkoord vooralsnog steeds uitgangspunt. De heer Balemans heeft een verfrissende opvatting maar moet tegelijkertijd nog beginnen en is niet de politiek leider van de VVD. Belangrijkste voor de komende tijd is de RES (Regionale Energie Strategie) waarin voor de regio suggesties zullen worden gedaan hoe de energietransitie hier vorm te geven. Zoals gezegd prevaleert tot die tijd het coalitieakkoord.”

Over het niet politiseren van zaken van algemeen belang zegt Rob Willems: ,,In beginsel eens natuurlijk, maar het is helaas wel zo bij grote problemen en schaarste aan middelen dat discussies verhit kunnen raken, niet in de laatste plaats in de samenleving zelf. Daar zul je dan als politiek mee moeten dealen en alhoewel politiseren niet helpt vormt de politiek dan toch soms een afspiegeling van hoe het in de samenleving wordt ervaren.”

PCG AGENDEERT WINDMOLENS BIJ RES Coalitiegenoot en PCG fractievoorzitter Jan-Dirk de Bruijn zegt dat het onderwerp windmolens dit jaar op tafel zal komen: ,,Dit jaar komen windmolens zo wie zo met het RES-bod op tafel, maar we houden ons wel aan de gemaakte afspraak uit het coalitieakkoord.” Verder zegt de PCG’er altijd vanuit het algemeen belang naar politieke kwesties te kijken. Over het feit dat Balemans uitspraken doet over de portefeuille van PCG wethouder Hans Marchal, zegt De Bruijn: ,,Hij is nu nog geen wethouder, dus mag zeggen wat hij wil.”

Duurzaamheidswethouder Hans Marchal (PCG) over de opvatting van Balemans: ,,Ik heb zijn uitspraken met belangstelling gelezen. Aanleiding genoeg om over een paar punten - zowel persoonlijk, als in de boezem van coalitie en college - door te praten!”

update 30 januari: Sybren van der Velden zegt tegenover WijksNieuws.nl niet te zijn geschrokken. WijksNieuws meende via mails en andere signalen er voldoende reden voor te hebben om dat op te merken, maar volgens de VVD zijn die signalen niet juist geïnterpreteerd.

Jan-Dirk de Bruijn (PCG), Sybren van der Velden (VVD) en Rob Willems (GroenLinks)
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie