Impressie van de installatie
Impressie van de installatie Gemeente Wijk bij Duurstede

Groenberaad is tegen de biovergister bij Cothen

4 januari 2020 om 07:51 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Het Groenberaad is geen voorstander omdat de biovergister op het Stefanusterrein bij Cothen in hun ogen niet duurzaam is. ,,Hij lijkt minder bedoeld als energiecentrale, maar vooral als mestfabriek en als middel voor het binnenhalen van tientallen miljoenen euro’s subsidie.”, aldus het rapport ‘De biovergister in Cothen’. Het zal ten koste gaan van de luchtkwaliteit, geuroverlast geven, en een toename betekenen van vrachtverkeer op de N229.

door Kuun Jenniskens

LOZEN OP DE KROMME RIJN Simpel gezegd heeft het Groenberaad/IVN gekeken naar wat er uit de installatie komt, en wat er in gaat. Het Groenberaad spreekt van een ‘mestfabriek’. ,,Hier wordt met geavanceerde technologie groen gas gemaakt uit mest en afval. Beiden worden met vrachtwagens aangevoerd. Naast het gas dat direct het gasnet in gaat, komt er vooral veel water uit, dat op de Kromme Rijn wordt geloosd. Verder wordt er CO2 uitgestoten. Mestkorrels en een vloeibaar concentraat moeten met vrachtwagens worden afgevoerd. Daardoor wordt het merkbaar drukker op de N229 bij de Stefanushoeve, het zware vachtverkeer neemt fors toe. Wat de omgeving van de fabriek kan gaan merken zijn effecten op de luchtkwaliteit, ammoniakuitstoot en mogelijke geuroverlast. Zodra het productieproces niet goed verloopt moet er worden afgefakkeld, zoals we dat kennen uit de petrochemische industrie - en dat is geen fraai gezicht.”

GELD VERDIENEN Groenberaad ziet de belangen van de initiatiefnemers en van de gemeente: ,,De initiatiefnemers willen van het overschot aan mest afkomen op een zo voordelige manier, en daarmee geld verdienen in plaats van te betalen voor die afzet. Daarnaast lijkt ook het belang van de gemeente duidelijk. Er liggen nu eenmaal forse opgaven voor de opwekking van energie. Nu het plaatsen van windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal om politieke redenen in deze collegeperiode niet haalbaar is, biedt de biovergister deels uitkomst.”

FEITEN In haar conclusie zet het Groenberaad de feiten op een rij. Om voor 4500 huishoudens per jaar warmte te maken moet er eerst voor bijna 1400 huishoudens per jaar aan energie (aardgas, elektriciteit en hout) in. Voor het draaien van de biovergister wordt energie ingekocht, terwijl de installatie best zelfvoorzienend zou kunnen zijn - zo meent het Groenberaad. Verder slokt de biovergister de komende twaalf jaar 52 miljoen euro subsidie op. Van dat bedrag zouden ook alle daken en vloeren van alle woningen in de gemeente Wijk bij Duurstede geïsoleerd kunnen worden, stelt IVN.

Voor het bomenbestand is het ook niet best. Om de uitstoot van CO2 te compenseren moeten er jaarlijks 4400 bomen (bijna 16 hectare) per jaar worden aangeplant. Daarnaast moet voor het het voeden van de biomassakachel jaarlijks bijna 17 hectare bos worden gekapt.

Verder krijgt de Kromme Rijnstreek te maken met allerlei stoffen en restproducten die het klimaat (lucht en bodem) belasten. Ook bestaat het risico dat er bij mankementen in de installatie (of fraude in de keten) stank en schadelijke stoffen vrijkomen in onze kwetsbare omgeving.

VERBETERVOORSTELLEN Het 33 pagina's tellend rapport doet voorstellen om verbeteringen aan te brengen. Zoals bijvoorbeeld de installatie laten draaien op het opgewekte biogas en ook zonnepanelen op de daken te leggen. Het Groenberaad is tevens van mening dat een Milieu effectrapportage (MER) op zijn plaats is.

Het Stefanusterrein bij Cothen langs de N229
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie