Op de publieke tribune zaten omwonenden van de Bosscherwaarden. Na afloop toonden ze zich teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht bij de politiek. Ze zijn van mening dat het storten van vervuild slib alle inwoners van Wijk bij Duurstede aangaat.
Op de publieke tribune zaten omwonenden van de Bosscherwaarden. Na afloop toonden ze zich teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht bij de politiek. Ze zijn van mening dat het storten van vervuild slib alle inwoners van Wijk bij Duurstede aangaat. Kuun Jenniskens

In de politiek veel twijfels over slibstort Bosscherwaarden

12 december 2019 om 14:57 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de raadsvergadering van 10 december zijn twee moties aan de orde geweest over het slibstortproject Bosscherwaarden. Beiden moties vroegen het college om twijfels over te brengen aan de initiatiefnemer van de slibstort, maar deden dit elk vanuit een andere motivatie. Wethouder Marchal zei dit al te hebben gedaan.

door Kuun Jenniskens

Niek van Staaden (GroenLinks) diende namens zijn partij en VVD, D66 en Duurzaam Wijk de eerste motie in. Hij zei dat er de laatste tijd, ook rondom het programma Zembla, veel ophef is ontstaan over slibstort en de schadelijke effecten voor het milieu. ,,Er is sprake van gebrekkig toezicht, vaak gebeurt dit alleen op papier. Er zijn veel overtredingen, en ook de Tweede Kamer wil schorsen. Om al deze redenen heeft de staatssecretaris nieuwe regelgeving in voorbereiding. Daarom hebben wij twijfels over het toestaan van slibstort in de Bosscherwaarden. We willen dat het college deze twijfels met de initiatiefnemer bespreekt. En we vragen om een publieke planning.”

TEN KOSTE VAN LANDBOUWGROND SP, PCG en CDA hadden een eigen motie, deze werd door Frans van der Tol uitgelegd: ,,Wij zijn huiverig over slibstort en we zijn nog steeds tegen. Deze motie is een slap aftreksel van wat we hadden willen indienen - de gemeente zit namelijk dieper in het web van de initiatiefnemer dan is aangegeven. Bij een zwaardere motie krijgen wij mogelijk een claim aan de broek. Wij ervaren dat, alsof de lokale politiek moet zwijgen. Daarom willen wij nu een duidelijk signaal afgeven, we willen het niet zover laten komen dat we aan het einde moeten tekenen bij het kruisje. Er wordt ons gezegd dat wijzigingen onmogelijk zouden zijn.” Het gaat hier om 100 hectare landbouwgrond. Deze drie fracties vinden de druk op agrarische grond te groot worden, ook vanwege de 60 hectare zonnevelden. ,,Misschien kan het Rivierfront ontwikkeld worden met geld dat vrijkomt voor het creëren van natuur en landbouw, bij de landelijke opgave om landbouw duurzamer te maken.”

NATUUR ,,We hebben beiden twijfels”, zegt Niek van Staaden. ,,Jullie waarderen agrarisch gebruik anders. Wij wegen dat af ten opzichte van natuur, ook daar hebben we te weinig van.”

PLANNING Jos Soons van Duurzaam Wijk hamerde vooral op een planning. Dat de initiatiefnemer aangeeft wanneer hij met documenten komt zodat duidelijk is wanneer welke stappen aan de orde zijn.

TEGEN Wietze Smit van WijkNU stemde tegen beide moties: ,,Wij zijn tegen het project Bosscherwaarden, zonder twijfels. De huidige situatie is dat slibstort projecten overal zijn stopgezet. Voor stikstof en Pfas komen vanuit Den Haag binnen een maand nieuwe regels voor. De documenten van de initiatiefnemer zullen herschreven moeten worden. Daarom zijn deze moties voorbarig."

GEORGANISEERDE BENDE Wethouder Hans Marchal (PCG) ontraadde beide moties. Twijfels heeft hij bij de initiatiefnemer al lang naar voren gebracht, ook over het agrarisch grondgebruik en ook gezien de ontwikkelingen in Den Haag. Zijn mening is: ,,Terugkijkend duurt het veel te lang. Het is een georganiseerde bende. De initiatiefnemer is druk met van alles en nog wat: brochures, en een 'light versie', maar een planning heb ik nog steeds niet en daar raak ik geïrriteerd over. Zeker na wat zich de afgelopen weken en maanden heeft afgespeeld. Wij willen alle stappen in het bestuurlijke proces volgen. Eerst moeten de vereiste 7 documenten op tafel komen. Dan komt er een voorstel naar de raad. U kunt zeggen wat u ervan vindt en hoeft zeker niet zo maar te tekenen bij het kruisje."

Beide moties kregen geen meerderheid en werden verworpen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie