Opnieuw veel publiek bij de raadsvergadering over windpark Goyerbrug
Opnieuw veel publiek bij de raadsvergadering over windpark Goyerbrug Martin Monkel

Gemeenteraad akkoord met windpark Goyerbrug na zeer hevig debat

Politiek

HOUTEN Na een ongekend stevig debat heeft de gemeenteraad op 1 oktober in meerderheid ingestemd met het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor windpark Goyerbrug. Daarmee is de weg vrij voor het afgeven van de omgevingsvergunning en kan initiatiefnemer Ruben Berends eindelijk aan de slag met 'zijn windpark'.

Martin Monkel

Voorafgaand aan het debat vraagt Hannie van Doorn (ITH) uitstel van de behandeling van dit onderwerp. Argument is dat het plan onvoldragen is en er meer duidelijkheid nodig is over de impact op het landschap, de geluidoverlast en de effecten hiervan op de omwonenden. Zij refereert daarbij aan het gelijkluidende verzoek van de actiegroep 'GeenWindparkGoyerbrug'. Het gevraagde uitstel wordt mede gesteund door de PvdA en de SGP, maar wordt in meerderheid afgewezen.
Dat leidt al tot een eerste reactie op de overvolle publieke tribune, die gekleurd wordt door vele protestshirts. Het zal deze avond nog lang onrustig blijven.

HEFTIG EN DIEPGAAND PROCES Volgens Robert Pelleboer (CDA) is het ,,een heftig en diepgaand proces geweest, het zoeken naar de balans tussen de verantwoordelijkheid voor het milieu en de gevolgen van het windpark''. De inpassing van het park in het landschap van de Kromme Rijnstreek wordt ook door de oppositie meermalen genoemd omdat dit een voorwaarde is om de vergunning te kunnen afgeven. Van Doorn (ITH) beschouwt ,,de grootte van de molens als een aantasting van de grootsheid van het landschap'' en zegt dat er niets geleerd is van eerdere ervaringen.

Anneke Dubbink (PvdA) merkt op dat een alternatief voor de landelijke inpassing niet is onderzocht. ,,De bewoners voelen zich niet gehoord en zijn platgewalst door het bestuursapparaat.'' 

,,Van een slecht idee kan je geen goed plan maken'', zegt Wouter van den Berg (SGP). Hij is ook van mening dat de uitslag van vanavond al bekend is. Zijn opmerking dat men straks kan tekenen bij het kruisje roept felle reacties op. ,,Daaruit zou volgen dat wij het proces en de inhoud niet serieus genomen hebben?''

DRAAGVLAK Van Doorn (ITH) is van mening dat het draagvlak voor het windpark niet is aangetoond. Het grote aantal bezwaren en insprekers bij het rondetafelgesprek (RTG) is daarvoor illustratief. ,,Het is stikken of slikken.'' Marjan Boonzaaijer (D66) heeft begrip voor de emoties van betrokkenen. Echter ,,zij krijgen niet alleen de lasten maar ook de lusten via een ruime financiële compensatie''. Eef Stiekema (VVD) vindt wel dat het draagvlak voldoende is aangetoond. Hij wordt echter fel aangevallen door SGP en ITH: ,,VVD is altijd tegen windmolens geweest en nu in het college is het opeens anders, geen idee wat de VVD nu wil met draagvlak.'' Tijm Corporaal (GL): ,,Er zijn voor- en tegenstanders. Wij verwachten dat er met de getroffen regelingen alles aan is gedaan, een beter voorstel is er niet.'' Van den Berg (SGP) vindt dat de bewoners met de rug tegen de muur staan. ,,Het is een gehavend gesprek omdat de mensen die een contract hebben gesloten nu hun stem niet meer mogen laten horen.''

BOZE REACTIES Marjan Boonzaaijer (D66) wil verschillende kanten laten zien van de problematiek en maakt een vergelijking met de jeugd die nu opkomt voor hun toekomst. De beeldspraak die zij gebruikt valt echter niet in goede aarde bij de aanwezigen op de publieke tribune. Omdat de voorzitter al eerder had gewaarschuwd voor 'ongewenste verbale ondersteuning' verzoekt hij halverwege de vergadering de aanwezigen op de tribune de zaal te verlaten. Dat leidt opnieuw tot boze reacties: ,,Zitten blijven, laat ze ons er maar uitslepen.'' Dat gebeurt uiteindelijk niet. Enkele raadsleden praten met de groep protesterende aanwezigen en dan is de rust vrij snel teruggekeerd. In het vervolg van het debat proef je echter dat de onvrede daarmee niet is verdwenen.

TELEURGESTELD Na het debat beantwoordt wethouder Hilde de Groot (GL) de door de raadsleden gestelde vragen en reageert zij op de ingediende moties. ITH toont zich teleurgesteld en reageert bij monde van Willem Zandbergen fel, omdat de wethouder niet inhoudelijk op het vraagstuk ingaat. De Groot antwoordt gedreven en met emotie: ,,Bij herhaling heb ik gemeld dat dit een duivels dilemma is. Ik heb heel goed geluisterd in de vele gesprekken die ik heb gevoerd. We hebben als college een afweging gemaakt en dat weegt bij mij heel erg zwaar omdat niet iedereen tevreden kan zijn.''
Waarna de raad in meerderheid besluit in te stemmen met de definitieve verklaring.

advertentie
advertentie