Afbeelding
Afbeelding van simioid via Pixabay

Stichtse Vecht ziet aandeel 65-plussers groeien

Partnercontent

Met ruim 21% inwoners van 65 jaar of ouder, is de gemeente Stichtse Vecht een relatief oude gemeente. Het aandeel 65-plussers groeit in de komende decennia alleen maar verder, net als in de rest van Nederland. Het collectieve beroep op de zorg zal gelijke tred houden.

Van de 65.000 inwoners van Stichtse Vecht zijn er momenteel een kleine 14.000 die zichzelf 65-plusser mogen noemen. Ruim 21%, iets boven het landelijke gemiddelde. En zet dat aandeel eens af tegen een stad als Utrecht: daar is een kleine 11% van de bevolking 65 jaar of ouder. Oké, niet helemaal eerlijk om die vergelijking te maken, aangezien Utrecht één van dé studentensteden van Nederland is. De vergrijzing heeft forse consequenties voor de samenleving.

Aangepaste woningen

De komende decennia zijn er ook in de provincie Utrecht meer woningen nodig voor senioren. Dat kunnen nieuwe (gelijkvloerse) woningen zijn, maar ook huizen die worden aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de bewoner(s). Wie iets gaat mankeren, minder mobiel wordt, maar toch graag thuis wil blijven wonen, zal het huis daarop moeten inrichten. Wanneer de trap een te grote hindernis wordt, is de aanschaf van een traplift een optie. Een slaapkamer realiseren op de woonverdieping is een andere mogelijkheid, mits daar de (financiële) ruimte voor is.

Beroep op zorg

Een cliché maar o zo waar: ouderdom komt met gebreken. Hoe ouder we worden, hoe meer we gaan mankeren, uitzonderingen daargelaten. Door de vergrijzing, verwacht wordt dat in 2040 een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder is, zal het beroep op de zorg groeien. Er zullen vele miljarden extra nodig zijn, elk jaar. Geld voor de fysiotherapeut, de behandeling in het ziekenhuis, of de aankoop van medische hulpmiddelen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Eén van de maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden, is het stimuleren van senioren om thuis te blijven wonen. Het aantal plekken in tehuizen is schaars. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2015 in het leven geroepen om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Het inschakelen van thuiszorg kan via de Wmo, maar bijvoorbeeld ook de aankoop of het huren van medische hulpmiddelen.

advertentie
advertentie