Afbeelding
Afwikkelen van de erfenis

Wat een erfrechtadvocaat voor jou kan betekenen

4 mei 2021 om 14:46 Partnercontent

Wanneer er een dierbare overlijdt, hoop je dat het afwikkelen van de erfenis zonder problemen gaat. Naast al het verdriet en het organiseren van een waardig afscheid heb je weinig ruimte in je hoofd voor conflicten of geschillen. Toch komt het voor dat een erfenis zo ingewikkeld in elkaar steekt dat het verdelen van de nalatenschap een zware opgave is. Dit kan wrijving tussen de erfgenamen veroorzaken. Helaas komt dit vaker voor dan we zouden willen.

Een erfrechtadvocaat kan je bijstaan wanneer er problemen ontstaan bij het afwikkelen van de erfenis. Ze nemen je op die manier zorgen uit handen en kunnen eventuele conflicten voorkomen of oplossen. In dit artikel vertellen we je meer over wat een erfrechtadvocaat precies doet en waarom hij soms onmisbaar is bij het afwikkelen van een erfenis.

Erfrecht

Als een dierbare komt te overlijden krijg je te maken met het erfrecht. Dat is het burgerlijk recht dat ervoor zorgt dat de eigendommen en het vermogen van de overledenen op de juiste plek terecht komen.

Erfrecht valt viel vroeger alleen binnen het domein van de notaris, maar ook erfrechtadvocaten spelen hierbij tegenwoordig een grote rol. Zij bieden steun wanneer er problemen ontstaan rondom de erfenis, iets wat helaas vaak voorkomt. Een erfrechtadvocaat kan ervoor zorgen dat een conflict niet verder escaleert. Ook kunnen ze helpen zaken rondom de erfenis begrijpelijk te maken door uitleg te geven over het testament, de geldigheid ervan en de verdeling van de nalatenschap.

Uiterste wilsbeschikking

Een erfenis kan op basis van twee systemen afgewikkeld worden: door middel van een uiterste wilsbeschikking of bij versterf. Als de overledene voor het overlijden een testament heeft opgesteld heb je te maken met een uiterste wilsbeschikking. In het testament is vastgelegd hoe de eigendommen van de overledene verdeeld zullen worden. Er worden bijvoorbeeld erfgenamen aangewezen, wat een erfstelling wordt genoemd. Ook legaten of lasten kunnen in een testament worden opgenomen.

Erfopvolging bij versterf

Bij erfopvolging bij versterf gaat de verdeling van de nalatenschap anders in zijn werk. Hierbij bestaat er geen testament, maar bepaalt het Wetboek Erfrecht wie de eigendommen en eventuele schulden toegewezen krijgt. Omdat er geen testament is waar erfgenamen in zijn vastgelegd, wijst de wet deze aan. In veel gevallen gaat de erfenis via deze route naar de echtgenoot/geregistreerd partner en/of kinderen van de overledene.

Problemen bij de nalatenschap

Er kunnen zich bij de verdeling van de nalatenschap problemen voordoen die niet zonder erfrechtadvocaat opgelost kunnen worden. Met de hulp van een erfrechtadvocaat kan er in sommige gevallen voor gezorgd worden dat er geen procedure bij de rechter nodig is. Ook wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is staat een erfrechtadvocaat voor je klaar. 

advertentie
advertentie