De moeders en tegelijkertijd initiatiefnemers van de Droom, met hun kinderen, toekomstige bewoners
De moeders en tegelijkertijd initiatiefnemers van de Droom, met hun kinderen, toekomstige bewoners Yvette Stout

Bouw Droom van Schalkwijk is gestart

Overig

HOUTEN Zes jaar geleden ontstond het idee om een woon- en leefplek te creëren voor kinderen met een zwaar verstandelijke beperking. Het kreeg de naam ‘de Droom van Schalkwijk’ (de Droom). Een jaar later richtte men stichting ‘de Droom van Schalkwijk’ op. Op 6 mei wijzigde het bestemmingsplan van de locatie, waarna de shovel de grond in ging. Daarmee startte het bouwrijp maken van de grond voor de Droom aan de Lange Uitweg in Schalkwijk.

Irene van Valen

Berna Hendriksen, een van de initiatiefnemers van dit ouderinitiatief vertelde: ,,Het bouwrijp maken houdt in dat het weiland op hoogte wordt gebracht, leidingen en pijpen worden aangelegd en de puin voor lanen en paden wordt aangevoerd. Alles om in het najaar de eerste paal in de grond te slaan.”

FINANCIERING Voor de stichting is op dit moment de financiering de grote uitdaging. De bank financiert maximaal 80 procent van het project. Voor de rest is de stichting afhankelijk van schenkingen, leningen, garantstellingen en legaten. ,,Het gaat om de bouw van woningen en dagbesteding, waarbij het familiehuis geheel afhankelijk is van sponsoring. Dat huis is bedoeld voor ouders. Zij kunnen er logeren als hun kind ziek is of om feesten en activiteiten rondom hun kind te organiseren. Daarmee zijn de jongeren thuis waar alles gebeurt.”

SPONSORS Ook via sponsoring is het mogelijk bij te dragen aan het creëren van een mooie leefplek. ,,Ieders hulp is daarbij welkom. Op www.dedroomvanschalkwijk.nl is te zien waaraan mensen kunnen bijdragen.” Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een of meerdere bakstenen of sponsoring voor de inrichting of de dagbesteding. ,,Bekijk daar onze promotievideo en volg ons op sociale media.” De woonhuurkosten betalen de jongeren zelf vanuit hun Wajong-uitkering en de zorgkosten betalen zij vanuit hun persoonsgebonden budget.

VERBINDEND ,,We ervaren dat ons initiatief breed gedragen wordt”, zei Berna. De stichting kreeg een subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (LEADER) voor de inrichting van de Droom. Sponsors zoals de Lions en acties die in de dorpen worden georganiseerd tonen waardering voor de Droom. ,,We krijgen veel enthousiaste reacties en weten dat de gemeente en de burgemeester achter ons staan. We voelen het vertrouwen in ons initiatief. Wederkerig geven wij het dorp iets terug door lokaal boodschappen te doen, werkgelegenheid te bieden en door ouders die gebruik maken van de plaatselijke horeca. Hiermee zorgen wij voor verbinding.”

SAMENWERKEN Inmiddels zijn de bewoners bekend. Uit vele aanmeldingen vinden 24 jongeren uit de provincie hun plek in de Droom. Deel van het concept is dat ouders betrokken zijn in de organisatie rondom vrijwilligers, activiteiten en bij het tuinonderhoud. ,,Daarnaast werken we samen met zorgorganisatie Amerpoort, die ervaring heeft met ouderinitiatieven. Zij bieden dag en nacht zorg en de dagbesteding. Wat nu nog niet aan de orde is, maar wel komt is het zoeken naar vrijwilligers en personeel. Er is een groot tekort aan zorgpersoneel. Tegen de tijd dat we starten, hopen we mensen te vinden die via Amerpoort willen werken op onze mooie en bijzondere plek”, besloot Berna.

advertentie