Lokaal voedsel te koop
Lokaal voedsel te koop Provincie Utrecht

Provincie kiest voor versterking regionale voedselketens en meer duurzame voeding uit Utrecht

1 mei 2021 om 12:04 Overig

UTRECHT Provincie Utrecht gaat duurzame productie van meer lokaal voedsel bevorderen. In onze provincie liggen stad en platteland nooit ver uit elkaar. Veel inwoners wonen binnen fietsafstand van een boer. In de regio bieden al veel boeren de mogelijkheid om producten direct op het erf te kopen. Toch gaat een groot deel van onze dagelijkse voeding via een lange keten van producent naar consument. Met provinciale stimuleringsplannen gaat de provincie werken aan het versterken van regionale voedselketens. Daarbij is eveneens het doel om gezonde en duurzame consumptie verder te stimuleren.

Lokale voedselketens geven een directere en transparantere relatie tussen consument en producent. Dit draagt onder andere bij aan het bewustzijn over voedsel en aan een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners. De komende drie jaar kan de provinciale investering voor versterking van de keten oplopen tot 700.000 euro. De plannen staan in de zogenoemde Voedselagenda en zijn goedgekeurd door Provinciale Staten. Met het beleid geeft het college invulling aan ambities uit het coalitieakkoord.

Lokaal voedsel geeft nieuwe verdienmogelijkheden en zorgt voor een eerlijkere prijs voor de boer

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: ,,Onze provincie is bij uitstek geschikt voor een sterkere voedselketen door de letterlijk kleine afstand tussen boeren en consumenten. Lokaal voedsel geeft nieuwe verdienmogelijkheden en zorgt voor een eerlijkere prijs voor de boer. Ook maakt het een betere afstemming tussen vraag en aanbod mogelijk. Met onze aanpak willen we enerzijds de positie van lokale voedselproducenten versterken en anderzijds maken we consumenten bewuster over gezonde voeding. Daarvoor willen we samen met de betrokken partijen aan de slag.”

VERSTERKEN BESTAANDE EN NIEUWE INITIATIEVEN In de provincie zijn al verschillende netwerken die zich inzetten voor de versterking en ontwikkeling van directere afzet van lokaal geproduceerd voedsel. Ook als het gaat om gezonde en duurzame consumptie wordt al samengewerkt en geëxperimenteerd. De provincie wil deze betrokken partijen helpen om nog beter samen te werken en van elkaar te leren. Ook worden enkele experimenten om verder te komen in de voedseltransitie vanuit de Voedselagenda gefaciliteerd. Op verzoek van Provinciale Staten wordt bekeken wat voor subsidiemogelijkheden er kunnen komen voor de stimulering en verdere innovatie van korte keten initiatieven. Tevens wordt gekeken of versterking van samenwerking in de vorm van een lokaal of regionaal merk van voedselproducenten daarbij van toegevoegde waarde is.

VOORBEELDEN Een voorbeeld van een lopend project is ‘Lokaal Voedsel Utrecht’, waar gekeken wordt hoe vraag en aanbod van lokaal voedsel beter samen kunnen komen. Ze initiëren leergangen en ‘meet & match’ bijeenkomsten, waar aanbieders en afnemers elkaar kunnen ontmoeten. Ook bestaat het project ‘Boerderij in de Kijker’, waarmee bewustwording over waar eten vandaan komt wordt gestimuleerd. Het project maakt boerderijbezoeken voor kinderen mogelijk. Daar zien ze waar hun eten vandaan komt. Daarnaast starten dit voorjaar pilots voor kennisontwikkeling op het vlak van gezonde en duurzame voeding, geïnitieerd vanuit de Regio Deal Foodvalley. Binnen deze pilots wordt geëxperimenteerd met het creëren van een gezonde voedselomgeving in verschillende wijken van Utrecht.

Lokaal voedsel te koop
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie