Gerard Migchels
Gerard Migchels Marianna Migchels Gooiker
column

Zonnevelden met draagvlak en participatie

13 mei 2020 om 07:26 Opinie Raadspraat

Een overgang naar 100% hernieuwbare energie in 2050 is niet simpel. In 2030 is het Haagse tussendoel 27%.

Als CDA-er kan ik me helemaal vinden in deze doelen. Het is ambitieus, maar er is voldoende tijd om er stapsgewijs te komen. Onze gemeente is echter veel ambitieuzer: energie neutraal in 2030. Met de huidige ban op windmolens is dit ruim 200 ha aan zonneweides!

Ik wil graag met inwoners, college en raad in gesprek. De impact op onze leefomgeving is enorm. Dan is het ook logisch dat we er veel voor terugkrijgen: naast duurzame energie ook de financiële baten. De baten verdwijnen nog te veel naar investeerders buiten de gemeente. Onze bevolking heeft dan wel de lasten, maar slechts beperkt de lusten!

Het CDA wil in pas lopen met de landelijke planning. Niet om te vertragen, maar om de tijd te gebruiken om samen met inwoners te komen tot oplossingen met het grootste draagvlak en de grootste lokale meerwaarde. En is het wel zo verstandig om onze vruchtbare landbouwgrond op te offeren terwijl Spanje landbouwgronden verliest door klimaatverandering? En zijn daken, dijken, taluds en overhoekjes wel voldoende benut voor panelen? En moeten we niet de discussie starten over kernenergie?

Het college is gekomen met het beleidskader zonnevelden. Op basis van het degelijke advies van een burgerpanel. Het CDA was tegen het beleidskader: te weinig aandacht voor de lusten voor de bevolking. En het CDA was ook tegen het collegeplan om te gaan voor 60 ha zonnevelden. De doelstelling van 16% duurzame energie in 2023 bleek ook met 40 ha zonnevelden te realiseren. Het college wilde echter de zonnepanelen op daken niet meerekenen. En we wilden gebruik maken van de innovaties. Zoals het combineren van zonnepanelen met ander functies.

Tegen de zin van het CDA heeft de raad het college de bevoegdheid gegeven om zelfstandig 60 ha zonnevelden te realiseren.

Een zonneveld bij de poort van Cothen? Met wat ik er tot nu toe over heb gelezen en gehoord? Niet doen! Maar ja, de raad heeft zichzelf buitenspel geplaatst. Het college is aan zet.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie