Afbeelding
Revius Wijk

Week Tegen Pesten op Revius Wijk

Onderwijs

WIJK BIJ DUURSTEDE Van 27 september tot en met 1 oktober is het de Week Tegen Pesten. De Stichting School & Veiligheid organiseert deze actieweek elk jaar. Scholen kunnen zich aansluiten en ontvangen lesmateriaal. Het thema is dit jaar ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Ook Revius Wijk neemt deel aan de actieweek.  

Buitensluiting is een ernstige vorm van pestgedrag. Als je de toegang tot een groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Uitsluiting komt bijvoorbeeld voor vanwege gender, seksuele oriëntatie, beperking, etniciteit, levensbeschouwing, haarkleur of kledingkeuze. En meestal ligt er ook iets anders aan ten grondslag, in de meeste gevallen een onveilige groepssfeer.

ANTI-PESTCOORDINATOR De afstemming binnen Revius Wijk  is in handen van de anti-pestcoördinator, Karla Bosman. Zij heeft deze taak, naast het verzorgen van lessen Engels, voor het tweede schooljaar op rij in haar takenpakket. De wettelijk verplichte taak bestaat al sinds 2014. We stelden haar een aantal vragen:

Wat maakt de taak van anti-pestcoördinator een taak die bij jou past? 

,,Omdat ik gezien heb wat pesten teweeg kan brengen bij anderen, variërend van thuis blijven tot een andere school zoeken tot opnames in een psychiatrische instelling. Vaak moet een gepeste leerling er later als volwassene nog mee aan de slag om het achter zich te kunnen laten. Ik voel me soms nog wel eens schuldig dat ik als klasgenoot vroeger niet actiever aan de kant van de gepeste medeleerling heb gestaan. Ik kan nu in mijn rol als anti-pestcoördinator meer betekenen in zulke situaties.”

Wat houdt jouw taak precies in?

,,In het kort komt het erop neer dat de anti-pestcoördinator het aanspreekpunt is voor docenten, met name de tutoren, en eventueel ouders bij aanhoudend pestgedrag onder leerlingen. De anti-pestcoördinator kan helpen bij een systematische aanpak van de pestsituatie. Een goede analyse van de pestsituatie is de helft van de oplossing. Daarnaast kan de antipest-coördinator advies uitbrengen bij het aanscherpen van het schoolbeleid ten aanzien van het tegengaan van pesten.”

Hoe vaak kom je in actie tijdens een schooljaar?

,,Uiteraard tijdens de Week Tegen Pesten. Ik zorg dan dat onze tutoren handvatten krijgen, denk bijvoorbeeld aan een klassengesprek of het inzetten van spelmaterialen of filmmateriaal. Het onderwerp pesten komt gedurende het schooljaar regelmatig terug. Zo is er in november de Week van Respect. In december doen we mee met Paarse Vrijdag en tonen ons solidair met LHBTI-leerlingen. Verder is er nog de Week van de Mediawijsheid en de Safer Internetday. Dit zijn allemaal aanleidingen om met de klas te werken aan een veilig klimaat voor iedereen en daarmee kan een hoop leed voorkomen worden. Daarnaast is mijn inzet afhankelijk van wat er speelt en of een tutor zelf, samen met het docententeam, pestgedrag in zijn of haar klas weet te stoppen. Als het pesten niet stopt, kom ik in beeld. Dan gaan we in gesprek over een plan van aanpak dat wél werkt.’

Hoe ging dat eigenlijk in coronatijd?

,,Ik doe dit nu voor het tweede jaar en vorig jaar zaten we voor een groot deel allemaal thuis achter de laptop of tablet vanwege corona. Daardoor kwamen pestsituaties natuurlijk minder voor of waren minder zichtbaar. Afgezien daarvan denk ik dat Revius Wijk een aantal jaren geleden een buitengewoon goede zet heeft gedaan door te gaan werken met leerhuizen. Dit zijn schooltjes binnen de school. Ieder opleidingsniveau heeft een eigen leerhuis waar leerlingen van onder- of bovenbouwklassen hun lessen volgen. De lessen worden gegeven door een vast docententeam. Daardoor zijn we allemaal veel zichtbaarder voor elkaar geworden. Iedereen wordt gezien, de hele dag door. En daardoor wordt potentiële pesters tot op zekere hoogte de kans ontnomen om een medeleerling het leven zuur te maken. En dat is winst!”

Wat adviseer je een leerling die gepest wordt of ziet dat een medeleerling gepest wordt?

,,Leerlingen die gepest worden zouden dit altijd aan hun tutor moeten vertellen. Leerlingen die zien dat een medeleerling gepest wordt zouden dit ook altijd moeten melden. Ieder pestgeval wordt door de tutor serieus genomen. De tutor is degene die contact opneemt met de anti-pestcoördinator als het pesten niet stopt.”

advertentie
advertentie