Informatieavond School met de Bijbel
Informatieavond School met de Bijbel School met de Bijbel

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021

Onderwijs

LANGBROEK De School met de Bijbel nodigt mensen uit om nieuwe leerlingen aan te melden voor de school. Het gaat om kinderen die met ingang van het schooljaar 2020-2021 (vanaf maandag 31 augustus) of in de loop van het schooljaar, 4 jaar wordt en naar school hoopt te gaan. De aanmeld-avond is op DV dinsdag 18 februari van 20.00-21.00 uur in de school (Kerkeland 55, Langbroek).

De School met de Bijbel is een dorpsschool in het dorp Langbroek met ca. 160 leerlingen. De school is gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw, en groeit in leerlingenaantal. Daarom hopen we de school in 2020 uit te breiden met 2 lokalen. De school heeft een protestants-christelijke denominatie, en met een reformatorische inslag, waarbij de kinderen komen uit Langbroek, uit Werkhoven en uit een aantal andere dorpen uit de omgeving.

De school staat bekend als een 'warme' dorpsschool, waarbij we voor wat betreft de onderwijsvisie een 'gemeenschapsschool-ontwikkelingsschool' zijn. We werken hierbij vanuit een breed gedifferentieerde kindbenadering met enkele groepen. De focus hierbij is een Integraal Kind Centrum voor Langbroek en omgeving. Hiervoor is de school ook aangesloten bij het Project 'Kleine Scholen Grote Kansen'.

[PROGRAMMA] Voor de aanmeld-avond is er een kort programma. Een onderbouwleerkracht zal iets vertellen over 'een dag in de klas' en de intern begeleider zal iets vertellen over 'Hoe is de zorg op school georganiseerd, en wat kunt u daarin van ons als school verwachten'. Daarna bestaat er gelegenheid tot vragen stellen en een rondleiding door de school.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de directeur: dhr. J.P.M. Breugem. School : 0343-561250, directeur@smdblangbroek.nl Of : tel. 06-40049540

advertentie