De boerderij Schevichoven waar de buitendag werd georganiseerd
De boerderij Schevichoven waar de buitendag werd georganiseerd Jos Soons

Buitendag van stichting Behoud Weteringgebied geeft een positief geluid over de landbouw en natuur

5 september 2023 om 21:15 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Op de geslaagde Buitendag bij regeneratieve boerderij Schevichoven op zaterdag 2 september in Leersum werden de geïnteresseerde toehoorders blij verrast door een positief geluid over landbouw en natuur, zo laat de organisatie weten. De hoopgevende boodschap was dat de natuur heel veerkrachtig is. En dat wanneer de mens meer samenwerkt met de natuur, in plaats van er tegenin, bodem en natuur verbazend snel herstellen. 

Volgens de organisatie werd dit aanschouwelijk gemaakt tijdens de rondleiding van Maarten, Eliette en hun team van regeneratieve boerderij Schevichoven. Zij werken vanuit het inzicht dat tussen landbouw en natuur geen kloof gaapt, maar dat ze beiden bestaan uit ecosystemen van plant en dier en bodem, en ze elkaar kunnen versterken. Op deze boerderij wordt door toepassing van permacultuur gewerkt aan een gezonde boterham voor de boer én aan een gezonde bodem, watervitaliteit en biodiversiteit. Bij permacultuur worden geen kunstmest en pesticiden gebruikt, blijft de bodem zoveel mogelijk bedekt en wordt niet geploegd. Met meerjarige gewassen wordt in verschillende lagen een ‘bosrand’ nagebootst, waardoor optimaal gebruikt wordt gemaakt van het zonlicht. 

Het team op Schevichoven is nu bijna 4 jaar bezig en hard op weg om aan te tonen dat met deze manier van boeren goed geld is te verdienen, en tegelijkertijd bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor ons allemaal, aldus de stichting Behoud Weteringgebied.

Met minder koeien toch meer geld onderaan de streep?

Spreker Wim Schippers - voormalig boer, wetenschapper en auteur van het veelgebruikte boek ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ - had een dergelijke boodschap. Volgens de organisatie stelde hij dat door een juiste combinatie van aantal hectares, een andere manier van boeren en een kleiner aantal koeien, de ondernemende boer méér geld overhoudt onder aan de streep. En dat door die andere manier van boeren, waarbij de bodem de basis is, de biodiversiteit en onze leefomgeving de gelukkige winnaars zijn. Want lucht, water en bodem worden in dit model veel minder belast.

De bodem is de basis

Spreker Hanneke Hietink ging verder de diepte in en vertelde het publiek alles over bodem en samenhang tussen planten, mineralen, bacteriën en schimmels. Als particulier landeigenaar, wetenschapper en professioneel natuurbeheerder, onderstreept ook zij het grote belang van een gezonde bodem. Via haar microscoop gaf ze de aanwezigen letterlijk een kijkje in de wondere wereld onder het maaiveld, waar het wemelt van het leven. Alles eet en wordt gegeten, niets gaat verloren. Hoewel nog lang niet alles uit en te na is onderzocht, lijkt de aanname reëel dat een gezonde bodem een ecosysteem geeft dat niet gevoelig is voor plagen en ziekten.


Hanneke Hieting met haar microscoop - Manja Tvelde

Peren en appels met bubbels!

Frits van der Leije vertelde de aanwezigen vervolgens dat Behoud Weteringgebied de mogelijkheden onderzoekt om lokaal appels en peren te oogsten en gezamenlijk te gaan persen, misschien al oogstseizoen 2024. Cider Brouwerij De Elegast liet proeven hoe een oudere bio hoogstamboomgaard een veel mooiere cider oplevert dan een laagstam boomgaard. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie