Afbeelding
Provincie Utrecht

Natuur in de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede verder versterkt

29 augustus 2020 om 17:44 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Met de aanleg van een moerasgebied en de aanplant van nieuw bos, zet de provincie Utrecht in op meer planten, dieren en vogels in de Lunenburgerwaard. De provincie heeft samen met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en gemeente Wijk bij Duurstede het plan voor de natuurinrichting van het gebied goedgekeurd. Het plan is in samenspraak met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, omwonenden en andere betrokkenen gemaakt.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: ,,Ik vind het belangrijk dat de provincie groen is en groener wordt. De geplande ontwikkelingen in de Lunenburgerwaard dragen daaraan bij. Natuur zorgt voor gezonde lucht en schoon water. Het is daarom belangrijk voor het welzijn van mensen en de verhoging van de biodiversiteit in de provincie. Met de aanleg van een wandelroute wordt er ook een impuls gegeven aan de beleefbaarheid van de natuur”.

MAATREGELEN De Lunenburgerwaard ligt ten oosten van Wijk bij Duurstede en maakt deel uit van het gebied Uiterwaarden Nederrijn Rijntakken. Dit loopt van Heteren tot Wijk bij Duurstede en valt in het Natura-2000 gebied. De provincie Utrecht legt onder andere een plas- en moerasgebied aan dat deels in directe verbinding staat met de rivier, zorgt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van nieuw bos en brengt rivierhout aan in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt onder andere voor schuilgelegenheid voor vissen. Wieren, algen en mossen vestigen zich op het hout en trekken kreeftjes en andere organismen aan. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor vissen die bovendien hun eieren kunnen leggen in de begroeiing op het hout. Zo vormt het rivierhout als het ware een zoetwaterkoraalrif dat het ecosysteem verrijkt. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt en de natuur- en waterkwaliteit verbeterd. De provincie Utrecht voert de maatregelen uit namens en voor alle partijen.

WANDELROUTE EN BELEVING NATUUR Het natuurgebied wordt ook toegankelijk gemaakt voor wandelaars die willen genieten van de natuur. De wandelroute start in Wijk bij Duurstede en brengt de wandelaar langs de diverse natuurgebieden die de Lunenburgerwaard rijk is; de schrale graslanden, de bossen en langs de waterpartijen.

Met de uitvoering van dit plan en het toekomstige natuurbeheer wordt ook invulling gegeven aan de verplichtingen en doelstellingen van de Europese Natura 2000, Natuur Netwerk Nederland en Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren.

Het ontwerp is hier online te bekijken en te downloaden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie