De gevolgen van een vechtscheiding kunnen voor kinderen enorm zijn
De gevolgen van een vechtscheiding kunnen voor kinderen enorm zijn Lisa Runnels via Pixabay

Scheiden Zonder Schade: minder vechtscheidingen, minder (kinder)leed

Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE Minder vechtscheidingen. Met als gevolg minder kinderen die ernstig in de knel raken. Dat is het doel van het raadsinitiatief ‘Scheiden Zonder Schade’, dat in overleg met talloze betrokkenen is opgesteld en nu aan het college van b&w is aangeboden.

Vechtscheidingen veroorzaken veel schade, ook voor de betrokken kinderen, ziet Ed Speijer, VVD-raadslid en samen met D66-raadslid Bart van Asperdt en D66-steunfractielid Marijke Dekker initiatiefnemer van het project Scheiden Zonder Schade. “De gevolgen kunnen enorm zijn. Denk aan emotionele problemen, laag zelfbeeld, slechtere prestaties of achterstand op school, depressie, drugs- en alcoholgebruik, armoede en problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.”

HOE DAN? Door zo vroeg mogelijk heldere informatie en mediation te bieden, kunnen vechtscheidingen naar verwachting worden voorkomen. In het traject zitten bij voorkeur beide ouders vanaf het begin samen met een mediator aan tafel. “Natuurlijk spelen emoties een grote rol”, zegt Van Asperdt. “Maar het is belangrijk om ook op een rationele manier alle mogelijke consequenties te bespreken, ook de gevolgen voor de kinderen. Alleen dan kun je als volwassenen in gesprek blijven, de juiste beslissingen nemen en deze vastleggen in een passende en werkbare juridische overeenkomst.”

PILOT Divosa, het landelijke kennisplatform voor het sociaal domein, start momenteel op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie met pilots, ook over scheiden. Ook Wijk bij Duurstede komt in aanmerking. Speijer: “Divosa brengt veel kennis en ervaring mee. En een subsidie van maximaal 160.000 euro. De pilot duurt een jaar en sluit naadloos aan op ons idee en op de Maatschappelijke Agenda van de gemeente. De uitvoering is in handen van Stichting Binding, die daartoe wil gaan samenwerken met een netwerk aan organisaties die bij scheidingen betrokken kunnen zijn.”

GEZAMENLIJK INITIATIEF Het idee is door raadsleden, burgemeester, wethouders en Stichting Binding enthousiast omarmd. Dekker: “Dat geeft positieve energie. Toevallig kwam het nu uit onze koker, maar het is altijd bedoeld geweest als een initiatief van de hele raad. Belangrijk om samen te werken: college en raad, coalitie en oppositie. Over de eigen schaduwen heen te stappen. Met één doel voor ogen: minder leed voor de Wijkse kinderen.”

Het is nog niet bekend of en wanneer de pilot van start gaat. In week 40 en 41 vindt de definitieve besluitvorming plaats. .

advertentie