Wil Kosterman op een nieuw groen plekje in de nieuwe wijk De Engk tegenover het gemeentehuis
Wil Kosterman op een nieuw groen plekje in de nieuwe wijk De Engk tegenover het gemeentehuis Kuun Jenniskens

Wat van de macht afstaan; je laten inspireren door het standpunt van de ander

lokaal Gemeenteraadsverkiezingen 2018

WIJK BIJ DUURSTEDE  Op het gebied van klimaat en duurzaamheid willen we nog een flinke slag slaan, zo zegt GroenLinks lijsttrekker Wil Kosterman. Dat kinderen kansrijk opgroeien is van groot belang.

Kuun Jenniskens

Klimaat is al heel lang geen GroenLinks hobby meer, zegt Wil Kosterman. “In de volle breedte maken mensen zich zorgen over een goed leefmilieu. Op het gebied van duurzaamheid mag Wijk nog een flinke slag slaan. Wijk wil in 2030 klimaatneutraal zijn, die termijn houden we bewust zo kort.” Woningbouwcorporaties moeten hun woningen gaan isoleren. “Wijk kent nog tochtige flats met hoge energielasten. En ook al kost dit een projectontwikkelaar veel geld, toch gaan we dit bij nieuwbouw als eis opleggen - liefst ook nul-op-de-meter en aardgasvrij.”

[WINDMOLENS] Windmolens ziet Kosterman niet als doel op zich: “Ons doel is groene energie. Om onze klimaatdoelstellingen te halen ontkomen we niet aan windmolens. GroenLinks wil breed met de samenleving een toetsingskader voor de vergunning opstellen. Wij vinden dat de hele samenleving er iets aan moet hebben, niet alleen de boer op wiens grond de molen komt - bijvoorbeeld door de revenuen in een coöperatie te stoppen. Het meest logisch lijkt drie molens langs het Amsterdam-Rijnkanaal."

[PARTICIPATIE] Wil Kosterman wil steeds vaker in trajecten met inwoners wat van de macht afstaan. “Er is in onze gemeente zoveel deskundigheid en daar doen we nog te weinig mee. We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen praten, ook graag nieuwe gezichten.” Als recent goed voorbeeld noemt ze de inrichting van de markt - hier mochten inwoners zelf bepalen hoe de markt eruit zou komen te zien. De gemeenteraad beloofde vooraf de uitkomsten één op één over te nemen. Kosterman gelooft in ‘deep democracy’: “Iemand met een ander standpunt bestrijdt je niet, maar je kijkt juist of je met diens inzichten je eigen standpunt kunt verrijken. Dat is inspirerend.”

[ZWEMBAD] Ze noemt het zwembad als onderwerp dat ze graag in een brede discussie zou willen bespreken. Kosterman: “Ik zou een zwembad heel leuk vinden, maar we zijn een te kleine gemeente voor de hoge lasten van bijna 3 ton per jaar. In zo’n groep zouden we kunnen bespreken wat mensen er voor over hebben? En wat doen we dan niet meer? We moeten wel zo eerlijk zijn om dan keuzes te durven maken.”

[KANSRIJK OPGROEIEN] “Als wethouder kom ik erachter dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen in een veilige omgeving opgroeien.” Wil Kosterman is behoorlijk geschrokken van de talrijke complexe gezinssituaties. "Ondertoezichtstelling bij huishoudelijk geweld, dat is heftig, dat raakt mij erg. Deze kinderen krijgen daardoor minder kansen. Soms is er sprake van armoede en kunnen ze niet meedoen met bijvoorbeeld schoolreisjes of sport.” Schuldhulpverlening en minimabeleid zijn nodig om ervoor te zorgen dat kinderen niet aan de kant komen te staan. “Het nieuwe Jeugdfonds kan daar aan bijdragen, Hier moeten we nog meer bekendheid aan geven.” Schooluitval is heel bepalend voor de toekomst van kinderen: "Thuiszitters moeten dan ook snel opgespoord en begeleid worden."

[OUDEREN] Met mensen etiketten opplakken is Wil Kosterman wel klaar: “Binnen de WMO laten we het doelgroepenbeleid los. Mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd actief en gezond. Ouderen zijn gelukkig zeker niet allemaal zielig, wel moeten we zorgen voor voorzieningen en ondersteuning voor als mensen kwetsbaar worden, zodat ze in balans blijven.“

[MEER GROEN] “Mensen worden heel gelukkig van groen in hun leefomgeving. Met inbreiden moeten we dus oppassen dat we de boel niet volbouwen”, zo meent Kosterman. “Bomen kappen is bomen vervangen - dat zeg ik omdat we dit nog niet consequent genoeg doen. De Geer III moet ook groen worden. Om meer ruimte te geven aan groen kunnen we daar waar het past best 5 hoog bouwen.” Kosterman vind dat het groenonderhoud beter moet. “Daar is gelukkig al 1 ton extra heengegaan, maar dat is niet genoeg om de kwaliteit te verhogen. Mensen kunnen ook zelf zorgdragen voor hun omgeving.”

[BOSSCHERWAARDEN] GroenLinks is onder voorwaarden voor, legt Kosterman uit: “Wij vinden de natuurontwikkeling belangrijk - nu is daar alleen maïs en grasland. Ook de zwemplas zien we als een goede maatschappelijke compensatie. We stellen als voorwaarde dat er geen zwaar vervuild slib komt, en er geen overlast is voor de buurt.”

Sinds 2006 zit Wil Kosterman voor GroenLinks in de gemeenteraad. Dit was haar eerste periode als wethouder. De zondagopenstelling mag bij de collegevorming geen breekpunt meer zijn.

advertentie