Lijsttrekker Jeroen Brouwer bij nieuwbouw in Langbroek
Lijsttrekker Jeroen Brouwer bij nieuwbouw in Langbroek Kuun Jenniskens

Vooruit voor iedereen. Zorg gaat boven luchtkastelen als een zwemparadijs

lokaal Gemeenteraadsverkiezingen 2018

WIJK BIJ DUURSTEDE Met wijkgericht werken willen we inwoners meer invloed geven. En er moet meer aandacht komen voor woningen voor ouderen en jongeren, lokale economie en een zorghotel, zegt SP lijsttrekker Jeroen Brouwer.

Kuun Jenniskens

Nu de basis op orde is, willen we verder vooruit voor iedereen", zegt Brouwer. Tijdens de economische crisis is er in Wijk gewoon gebouwd, daar is SP leider Jeroen Brouwer trots op. “Rond 2023 zijn we klaar met inbreiden. Kijkend vanaf 2010 hebben we dan 1250 woningen toegevoegd, waarvan meer dan 30 procent sociale woningbouw. Nu hebben we nog 1000 extra woningen nodig om ‘verdunning’ tegen te gaan.”

[APPARTEMENTEN] Daarom is de SP voor woningbouw in De Geer III en hoopt op toestemming van de provincie. “Daar willen we appartementen voor jongeren en ouderen bouwen. Ook kleinere en goedkopere woningen. De huidige markt maakt het makkelijker om sociaal te bouwen - we gaan voor 35 procent sociale koop en sociale huur. Zo hopen we dat er doorstroming ontstaat vanuit eengezinswoningen, zodat daar voor jonge gezinnen woonruimte ontstaat.” SP heeft het hart bij de zorg: “Wonen en zorg willen we in goede concepten bij elkaar brengen. Volgens onderzoek moeten we tot 500 zorggerelateerde woningen creëren, hier gaan we echt meer aandacht voor vragen. Het gaat om woningen voor dementerende ouderen, of om gelijkvloerse woningen mensen in een rolstoel.”

[ZORGHOTEL] Ook al is Wijk op het punt van zorg een ‘Gouden gemeente’ en ligt er met het Loket Wijk en Buurtzorg een goede basis, toch heeft de SP nog wensen om het te verbeteren. Jeroen Brouwer: “We denken aan een zorghotel, waarbij wij als gemeente bijvoorbeeld maatwerk kunnen geven op het gebied van Jeugdzorg, dementie en respijtzorg. En waar zorgverzekeraars een afdeling hebben voor herstel van patiënten. Als gemeente verbeteren wij zo onze kwaliteit, en de verzekeraars verlagen hun kosten.”

[ZWEMBAD] “We wilden graag een zwembad en hebben daar hard aan getrokken. In Culemborg kost het zwembad 272.000 euro en men zoekt nog steeds vrijwilligers, terwijl er daar meer verenigingen betrokken zijn. Ook al zeg ik het met kippenvel op mijn rug; dat geld is er niet en dan kies ik toch voor zorg op maat voor ouderen en jongeren. Dat blijft bovenaan staan - niet luchtkastelen zoals een zwemparadijs.”

[WIJKSE WERKPLAATS] Op het punt van de Participatiewet noemt Jeroen Brouwer het succes van de Wijkse Werkplaats - een initiatief van voormalig SP wethouder Jan Burger en Etske Muis. Hierin werken de gemeente, sociale dienst, BIGA, ondernemers, vrijwilligers en Stichting Binding samen. "Via deze weg hebben we veel mensen uit de bijstand getrokken. Dit kunnen we nog verder uitbreiden met een Ondernemersloket, want Wijk kent veel sociale ondernemers die mensen willen begeleiden. Dan helpen we nog meer mensen aan een baan.”

[WIJKGERICHT] De lokale SP is vaak op straat te vinden om te horen wat inwoners vinden. De partij wil dat de gemeente ook meer haar oor te luisteren legt. Jeroen Brouwer: “We willen meer één-op-één contact tussen een wijk en de ambtenaren. Inwoners met ideeën of klachten over hun leefomgeving hebben met bepaalde regelmaat contact om zaken te signaleren. Zo willen we mensen meer invloed geven op hun eigen omgeving.”

[KOOPZONDAG] Een afspraak over koopzondagen, zoals met de PCG, wil Brouwer niet opnieuw maken. “Omdat we de binnenstad aantrekkelijker willen maken, moeten we de zondagopenstelling verruimen” Brouwer ziet een taak voor de gemeente: “Wij moeten stimuleren dat op bepaalde dagen heel veel ondernemers hun deuren openen - zodat het op die dagen echt bruist en aantrekkelijk is om de stad in te gaan.”

[WINDMOLENS] Voor de SP is het duidelijk: “De gemeenteraad heeft de conclusie getrokken dat we de klimaatdoelstellingen niet gaan halen zonder windmolens. Daarom moeten we dit verder gaan uitwerken. Wellicht kunnen we meedoen in het verlengde van de Houtense windmolens.” Brouwer stelt wel voorwaarden: “We moeten een goede procedure aflopen om te kijken naar het draagvlak, daarnaast moet de opbrengst voor de hele Wijkse gemeenschap beschikbaar komen.”

[BOSSCHERWAARDEN] Tegen slibstort in de Bosscherwaarden zegt de SP nee. “We hebben natuurlijk de slibstort maffia in Nieuwegein gehad, waar zwaarder vervuild slib werd ingebracht. Ook als je ziet hoe er met omwonenden wordt omgegaan, zeg ik: stop ermee. Zo’n zwemplas kunnen we binnen de Wijkse samenleving ook wel op een andere creatieve manier realiseren. Wel moeten we de procedure netjes afmaken, anders krijgen we een claim aan onze broek.”

advertentie