Luus Wesseling en Nicky Voorwerk vertellen over het jaarverslag
Luus Wesseling en Nicky Voorwerk vertellen over het jaarverslag Ali van Vemde

Eerste jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein: weten wat er leeft in de samenleving

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Problemen signaleren, luisteren naar goede ideeën en de inwoners laten participeren, dat is waar de Adviesraad Sociaal Domein voor staat. Tien bevlogen mensen uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek nemen op persoonlijke titel deel aan de Adviesraad. Allemaal hebben ze op verschillende gebieden veel kennis en ervaring in zorg en welzijn.

Ali van Vemde

"Vanaf september 2017 zijn we bezig," vertelt Luus Wesseling. "Het opstarten kostte even tijd, maar nu zijn we flink op stoom." Samen met Nicky Voorwerk vertelt ze over het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein. Hierin staat wat er het afgelopen jaar is bereikt. "Wij vinden het belangrijk dat burgers kunnen participeren. Daarom willen we dat alle inwoners de Adviesraad weten te vinden. Wij willen met hen in gesprek, zodat we weten wat er speelt en wat de problemen en wensen zijn. Zo kunnen wij een goed advies geven aan het college van B&W. Voor ons is het nu vooral belangrijk dat mensen weten wie we zijn en dat we met elkaar in gesprek komen. De Adviesraad Sociaal Domein staat volledig los van de politiek. Wij hebben een adviserende rol."

[ADVIESRAAD] Luus en Nicky vertellen enthousiast wat er het afgelopen jaar is gedaan. "Eens per drie maanden vergaderen we met de hele raad. In de dossiergroepen worden verschillende onderwerpen onderzocht en activiteiten georganiseerd. Deze onderwerpen zijn; armoede, burgerinitiatieven, eenzaamheid, GGZ, jeugd, participatie/werk/inkomen. Tijdens de vergaderingen brengen de verschillende groepen verslag uit. Heel nuttig was ook het congres 'Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?' Hier bleek dat we in Wijk bij Duurstede voorop lopen en daar zijn we best een beetje trots op."

[ZICHTBAAR ZIJN] Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken is het belangrijk dat de inwoners van de gemeente de Adviesraad Sociaal Domein weten te vinden. "Dat doen we onder andere door gesprekken met instanties en verenigingen, maar ook met deelname aan gemeentelijke werkgroepen," vertelt Luus. "Maar ook stonden we met een stand op Kleurrijk Wijk om onze Adviesraad onder de aandacht te brengen. Hier hebben we ook Nicky ontmoet, die vanaf december 2018 ons team versterkt. En we gebruiken natuurlijk ons eigen netwerk."

[ARMOEDE] De werkgroep Armoede heeft als een van de eerste adviezen over de verandering in de uitvoering van het minimabeleid uitgebracht. Door de uitvoering bij Stichting Binding te laten, in plaats van bij de RSD, waardoor maatwerk geleverd kan worden, werden wel de uitvoeringskosten hoger, maar bleek dat het aantal aanvragen ongeveer de helft was van voorgaande jaren. De wisseling van de manier van aanvragen droeg hieraan bij. Luus Wesseling: "Het blijkt dat de doelgroep met een bijstandsuitkering goed gevonden wordt. De problemen liggen bij de groep met een netto-besteedbaar inkomen van 110 % van het minimum. Deze groep is veel minder in beeld. Dit komt omdat er bij regelingen wordt gevraagd naar de hoogte van het inkomen, niet naar de hoogte van het netto-besteedbaar inkomen. Onze taak is aan de gemeente duidelijk te maken dat meer inwoners de minimaregelingen moeten weten te vinden. Daarnaast willen we insteken op preventie. Al op de basisschoolleeftijd leren hoe je met geld om moet gaan. Mensen willen graag hun zelfstandigheid behouden en daarom zouden wij de aanvraag bij Binding willen vervangen door een pasje met een bedrag dat naar eigen inzicht besteed kan worden, bijvoorbeeld aan sport of theater. Het is gebleken dat we door kleine signalen af te geven iets kunnen bewerkstelligen."

[BURGERINITIATIEVEN] De Adviesraad Sociaal Domein richt zich op burgerinitiatieven die door de gemeente ondersteund worden. Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met vrijwilligers, coördinatoren en medewerkers van verschillende projecten in zowel Wijk bij Duurstede, Cothen als Langbroek. Ook dit jaar gaan deze gesprekken door.

[EENZAAMHEID] Nog een belangrijk aandachtspunt is eenzaamheid. Luus Wesseling: "Het is niet gemakkelijk om de mensen te vinden die eenzaam zijn. Wij zouden graag het plan 'Verbonden in de buurt', vanuit burgerinitiatief, uitgevoerd zien. Op dit moment heeft de initiatiefnemer al zoveel particuliere gelden verworven, dat er mogelijkheden zijn om dit binnen Binding op te pakken.. Als adviesraad hebben we een themabijeenkomst bijgewoond over het signaleren van eenzaamheid, samen met vrijwilligersinstanties en vertegenwoordigers van Stichting Binding netwerk 77+. Door samen te werken en te kijken wat die mensen nodig hebben kunnen we veel bereiken."

[JEUGD] Ook de jeugd krijgt de aandacht van de adviesraad. Er wordt gekeken naar het preventiebeleid wat betreft (v)echtscheidingen en kindermishandeling, maar ook naar de samenwerking van de zorg in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo blijkt dat het jeugdfonds nog lang niet altijd wordt gevonden. Dit mag meer zichtbaar worden.  In juni vorig jaar werd een eerste jongerenbijeenkomst gehouden om jongeren te helpen richting werk, dagbesteding, onderwijs vanuit samenwerking met onderwijs, RSD, Loket Wijk en bedrijfsleven.

Signalen opvangen uit de samenleving, dat is waar de Adviesraad Sociaal Domein voor staat. Voor informatie, opmerkingen en vragen kan iedereen terecht op de website www.adviesraadwijkbijduurstede.nl

Luus Wesseling en Nicky Voorwerk zijn tevreden over wat er het afgelopen jaar is bereikt. "Burgerinitiatieven vinden wij belangrijk. Het afgelopen jaar zijn er 25 groepen bezocht  Binnenkort volgt een inventarisatie met aanbevelingen. Contacten willen we verder uitbouwen en in gesprek blijven met ambtenaren van de gemeente, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Maar natuurlijk zoeken we ook vooral contact met inwoners. Zo signaleren we knelpunten. Goede ideeën zijn natuurlijk ook heel erg welkom."

advertentie