Afbeelding
www.pixabay.com

Wijkse jaarrekening over 2018 sluit toch positief af

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeente Wijk bij Duurstede sluit de jaarrekening 2018 af met een positief resultaat van 282.000
euro. Financieel wethouder Hans Marchal hierover: ,,We hebben een positief resultaat, ondanks de flinke financiële
tegenvallers in de jeugdzorg. We zijn sinds 2018 bezig om grip te krijgen op de kosten voor de
jeugdzorg. Het resultaat daarvan is pas later zichtbaar. Gelukkig kon het geld dat we kregen uit de
grondexploitaties deze tegenvaller opvangen. Het eindresultaat is dus positief, maar we zijn er nog
niet. We moeten scherp aan de wind blijven zeilen om de financiën kloppend te houden." 

Het eigen vermogen van de gemeente is met bijna een miljoen euro gestegen naar 17,5 miljoen euro. De jaarrekening laat zien in
hoeverre de doelen uit de begroting zijn gehaald.

Op dinsdag 9 juli besluit de gemeenteraad over het vaststellen van de jaarstukken.

advertentie
advertentie