Ingrid, Lidwine en Wim op de plek waar de natuurspeelweide komt
Ingrid, Lidwine en Wim op de plek waar de natuurspeelweide komt Ali van Vemde

Natuurspeelweide Cothen

18 april 2019 om 07:19 lokaal

COTHEN Een Natuurspeelweide waar jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd heerlijk kunnen spelen en ontdekken, dat gaat er volgend jaar komen aan de Ossenwaard bij Abrona De Bossewaard. De plannen liggen klaar, het wachten is op de vergunning. Dan kunnen de vrijwilligers aan de slag met het realiseren van deze belevingsplek. Tijdens de Kalfjesdag bij kaasboerderij De Brienenshof, aanstaande zaterdag, zal de projectgroep haar plannen presenteren.

Ali van Vemde

Op dit deel van de Ossenwaard in Cothen zijn drie zorgorganisaties gevestigd: Abrona, de Wijkse Loods en Driestroomhuis Helder. Het gemeenschappelijk streven is om tussen deze doelgroepen en de Cothense samenleving ontmoeting te stimuleren. Hieruit is het idee ontstaan voor een Natuurspeelweide. Abrona De Bossewaard heeft een stuk grond beschikbaar gesteld om hier het plan tot uitvoer te brengen. Een prachtige manier om deze mooie plek te verbinden met de Cothense samenleving. De komende vijftien jaar mag de grond hiervoor worden gebruikt. De projectgroep zorgt voor de uitvoering en het beheer, Abrona, De Waarden en Gezinshuis Helder ondersteunen.

GEZAMENLIJK ONTWERP De Contactgroep Natuurspeelweide Cothen is hard aan de slag gegaan. Er is een prachtig plan gemaakt. Kinderen kunnen hier straks klimmen, klauteren, hutten bouwen en vooral ook ontdekken. Aan de Cothense samenleving is gevraagd om mee te denken over het ontwerp. Hiervoor zijn onder andere scholen benaderd en op Burendag werd een informatiemiddag gehouden. Al snel boden mensen zich aan om mee te helpen dit plan te realiseren. Lidwine Elshof, Ingrid Bergers en Wim van der Horst vertellen vol enthousiasme hoe dit prachtige plan tot stand is gekomen.

PROJECTGROEP "We hebben al een aantal vrijwilligers die graag mee willen werken, maar voor het bestuur van de op te richten stichting zijn we nog op zoek naar mensen met bestuurlijke ervaring. De kern is er, maar er kunnen nog mensen bij. Het is een mooie samenwerking. Er zijn dieren, er kan een kopje koffie worden gedronken en gebruik worden gemaakt van de toiletten." Ze benadrukken dat het wel een speelplek wordt zonder begeleiding. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen. De Projectgroep Natuurweide Cothen is nu anderhalf jaar bezig. Eerst is gekeken of er draagvlak voor is. Al snel meldden de eerste mensen zich aan om mee te helpen. De groep bestaat vooral uit enthousiaste ouders en grootouders. Hierbij zijn twee mannen die zich bezig gaan houden met de praktische kant. Vanuit hun achtergrond (onder andere in de fruitteelt) hebben zij veel ervaring. Er is een mooie schets gemaakt, waarna het plan is ingediend bij de gemeente. Na het verkrijgen van de vergunning kan het werk beginnen. Er is een budget van de gemeente, er zijn subsidies aangevraagd en sponsors worden benaderd. Op Kalfjesdag zullen de plannen aan belangstellenden worden uitgelegd.

Naast Abrona, Hoeve De Waarden en Driestroomhuis Helder werkt de Projectgroep Natuurspeelweide Cothen samen met de gemeente, landschapscoördinator Stuurgroep Kromme Rijnlandschap die adviseert bij de planvorming, VNMW/IVN die adviseert bij het ontwerp en instructies geeft tijdens de aanleg en educatieve natuuractiviteiten organiseert voor kinderen, Stichting Binding, Natuurlijk heel Leuk met educatieve workshops en de Cothense basisscholen en kinderopvang. Zij kunnen gebruik maken van de Natuurspeelweide voor bijvoorbeeld schooluitjes voor de kleuters, BSO activiteiten in de schoolvakanties en educatieve natuuractiviteiten. Het wordt zeker geen gewone speeltuin, bij het plan is uitgegaan van het landschap. Hutten bouwen, een speelbosje, zand en water nodigen uit tot ontdekken.

Het streven is om volgend jaar maart open te gaan. Volg de ontwikkelingen via Facebook Natuurspeelweide Cothen. Een website volgt later. Voor meer informatie: natuurspeelweidecothen@gmail.com

Het plan ligt klaar
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie