Betrokken opkomst Alzheimer Café

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE "Gelukkig valt het procentueel nog mee. Afgelopen jaar zijn er uit mijn praktijk met 2.350 patiënten 5 à 6 mensen met dementie opgenomen. Maar als dementie je persoonlijk of iemand in je naaste omgeving treft, dan is dat heel ingrijpend." Aan het woord is plaatselijke huisarts Stoop, die met een gehoor van 37 belangstellenden in zaal 1 van E&E haar ervaringen deelt. Op de vraag van gespreksleider Karen spierenburg (Mantelzorg): "Wat is de rol van de huisarts?" vervolgt dokter Marie José Stoop : "De eerste signalen komen meestal uit de omgeving van de patiënt. Om privacy redenen is het evenwel nodig, dat betroffen persoon er in gekend wordt en zelf om nader onderzoek vraagt. Het is geen kwestie van even een testje doen, want er zijn 60 verschillende vormen van dementie. Het vraagt dus om maatwerk, want er kan ook nog bijvoorbeeld depressiviteit, hersenletsel of een blaasontsteking (mee)spelen. Een protocol moet gevolgd worden om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Als de patiënt zelf niet helder genoeg meer is, is een vaste begeleider, die het vertrouwen van haar geniet, een goede steun. Doorverwijzing naar specialisten en inschakeling van casemanager, mantelzorg, thuiszorg en specialist ouderenzorg kunnen volgen, maar de huisarts blijft de eindverantwoordelijke. Bij blijvende intensieve zorg komt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in beeld, die vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) beoordeelt welke zorg thuis of in een zorginstelling noodzakelijk is."

Op vragen vanuit de zaal "Kan je een casemanager zelf kiezen?" licht huisarts Stoop toe: "In Wijk bij Duurstede kun je bij Beurtzorg, Quarijn, Vitras en Zorginstelling Cothen een casemaneger vinden. In de praktijk kom je uit bij de zorginstelling waar je via je zorgverzekering al contacten mee hebt, maar zeer belangrijk is dat er tussen casemaneger en persoon met dementie plus mantelzorger een goed klik tot stand komt." In het vragenuurtje na de pauze komen ook nog gevoelige en moeilijke onderwerpen als schaamte, angst, wils(on)bekwaamheid, bewindvoering en euthanasie aan bod.

De gratis bloemen van Ton's Bloemenshop gaan deze avond naar gastspreker Marie José Stoop en gitarist John Jacobs ,die spontaan een passend muzikaal intro verzorgde. Dat deze avond van het Wijkse Alzheimer Café weer in een behoefte heeft voorzien, blijkt uit het geanimeerd napraten in kleinere groepjes bij een drankje en borrelhapje van Tim Breeschoten.

Het volgende Alzheimer Café: woensdagvond 6 maart in E&E vanaf 19 uur met Caroline de Lange: "Wat kan muziek betekenen voor mensen met dementie?" Meer informatie zie kranten en bij coördinator Marianne Jansen: Ontmoetingscentrum E&E 0343 – 459480, mjansen1@quarijn.nl

advertentie
advertentie