Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht zijn door de coronacrisis zwaar getroffen.
Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Provincie Utrecht

Cultuur- en erfgoedsector kan opnieuw beroep doen op steunmaatregelen

Corona

UTRECHT Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht, die als gevolg van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen voor de tweede keer een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het provinciale steunpakket. Er zijn drie onderdelen waarvoor steun wordt verleend namelijk geleden schade, doorstart & herstel en innovatie.

Samen met de Utrechtse gemeenten en culturele instellingen is gekeken welke steun het rijk, gemeenten en fondsen kunnen geven en hoe de provincie daarop kan aanvullen. Hiervoor heeft de provincie nog ongeveer 2,5 miljoen beschikbaar van de oorspronkelijke 6 miljoen euro.

GELEDEN SCHADE Instellingen die een subsidierelatie met de provincie hebben, worden gesteund in de geleden schade of het dekken van risico’s in de programmering. Voorbeelden hiervan zijn kasteelmusea en festivals. Instellingen zonder subsidierelatie met de provincie kunnen hiervoor terecht bij hun eigen gemeente.

DOORSTART & HERSTEL Het is belangrijk dat de culturele sector weer aan de slag kan en dat er weer voorstellingen gemaakt worden. Om dit te bevorderen, kunnen podiumorganisaties met een regionale functie in aanmerking komen voor een programmeringssubsidie. Aanvragen kunnen vanaf 18 mei worden ingediend via het subsidieloket.

Ook de begeleiding van jonge makers moet juist nu meer aandacht krijgen. Daarom ontvangen de drie productiehuizen voor talentontwikkeling: Het Huis (dans en theater), de Coöperatie (muziek) en de Machinerie (beeldcultuur) een bijdrage voor het begeleiden van deze jonge professionele makers. De werving en selectie hiervoor vindt plaats in het najaar.

INNOVATIE Vanwege het grote aantal aanvragen voor het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht externe linkvorig jaar, is besloten om hieraan een vervolg te geven. Het Innovatiefonds biedt financiering voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van innovatieve ideeën in de gehele provincie Utrecht. Instellingen kunnen een aanvraag voor een volgende ronde in het najaar van 2021 indienen.

STEUNPAKKET Het steunpakket kent een totaalbedrag van 6 miljoen euro. Hiervan zijn in de eerste fase (2020) ruim 100 instellingen geholpen in de provincie Utrecht, voor een totaal bedrag van ongeveer 3,2 miljoen. Onlangs is de overbruggingsregeling opnieuw opengesteld, waardoor nog eens 18 extra instellingen een bijdrage van 415.000 euro ontvangen. Onder meer een aantal Bunschoter botters, Theater Lampegiet uit Venendaal, Streekmuseum Vredegoed uit Stichtse Vecht en de Bibliotheek Utrecht kunnen rekenen op een bijdrage uit deze regeling.

Vragen over het steunpakket kunnen worden gesteld via cultuur@provincie-utrecht.nl.

advertentie
advertentie