Willem Rijnboutt
Willem Rijnboutt Ankie Meutgeert

De Omgevingswet

Column

De Omgevingswet met daarin de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan is momenteel het meest ingrijpende plan dat op het Stadskantoor wordt uitgewerkt. Kort gezegd gaat de Omgevingsvisie bepalen wat er wel of niet mag worden gebouwd en hoe de percelen mogen worden gebruikt. Elke aanvraag voor een Omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) gaat worden getoetst aan de Omgevingsvisie.

Op dit moment wordt bepaald welke specifieke eigenschappen de kernen (Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek) hebben en wat ze maakt tot wat ze nu zijn. Dat geldt ook voor de wijken en/of regio. Het gaat hier specifiek om uitstraling, gebruik en ligging.

Door het college wordt daarna aangegeven welke mogelijkheden zij zien voor toekomstige ontwikkelingen. Wat willen we vooraf vaststellen, wat kunnen we loslaten en overlaten aan wensen van de gebruikers/bewoners?

De Provincie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geven aan dat de verantwoordelijkheid voor de Omgevingsvisie bij de gemeenteraad ligt. De gemeenteraad dient de kaders vooraf vast te stellen waarna de ambtenaren tot invulling kunnen overgaan.

Tijdens raadsvergaderingen moeten we ook niet willen discussiëren over punten en komma's maar enkel de afweging van zwaartepunten voor indeling en beoordeling vaststellen.

Op initiatief van DuurzaamWijk is een begeleidingscommissie aangesteld die het proces van dichtbij gaat beoordelen en, daar waar nodig, tijdig aan kan geven of de gekozen invulling voorgelegd dient te worden aan de raad. Derhalve is het van belang dat alle fracties vertegenwoordigd zijn en hun verantwoordelijkheid hierin nemen, echter dit is helaas nog niet het geval! Dat is wel vereist om vat te krijgen op zo'n ingewikkeld onderwerp als de omgevingsvisie.

Achteraf op- en aanmerkingen leveren zonder een inhoudelijke bijdrage aan de uitgangspunten, heeft tot gevolg dat er door de ambtenaren onnodig tijd en geld besteed wordt voor het uitwerken van de verschillende opties. De taak van alle fracties in de raad, in deze, is het tijdig stellen van duidelijke kaders.

Willem Rijnboutt
DuurzaamWijk

advertentie
advertentie