Wat zijn de mogelijkheden van kleine windmolens bij agrariërs?

Nieuws Deel je nieuws

Onder Utrechtse boeren is veel belangstelling om kleine windmolens (tot 20 meter ashoogte) te plaatsen. In de regio waren twee informatieavonden die snel vol zaten. Dit type windmolen krijgt veel aandacht. De belangstelling voor duurzame energie neemt toe. Men ziet bovendien in dat zonne-energie en een biovergister niet voor iedere melkveehouder een oplossing is. Een kleine windmolen is ook ideaal voor het elektriciteitsnetwerk. Het is een goede aanvulling op zonnepanelen. Windmolens leveren vooral in de nacht en in de winter, op momenten dat er geen zonnestroomproductie is. Dit helpt de sector om in 2020 een kwart van de elektra te verbruiken van 2014 door besparing en duurzame energie. Dit klinkt wat de PCG betreft veelbelovend, de sector pakt zelf de handschoen op. Zijn de provinciale en de gemeentelijke regels een sta in de weg of is er voldoende beleidsruimte om kleine windmolens te plaatsen? We zijn benieuwd!

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1.     Veel boeren hebben interesse in het plaatsen van een kleine windmolen (met een ashoogte tot 20 meter) op hun grondgebied. Ook de provincie Utrecht en de Gebiedscoöperaties zetten in op kleine windmolens tot twintig meter als onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. Wat zijn de mogelijkheden volgens het huidige provinciale beleid?

2.     Zijn er op dit moment mogelijkheden in ons huidige bestemmingsplan Buitengebied opgenomen voor zulke molens?

3.     Indien dit niet het geval is, op welke punten moet het bestemmingsplan dan worden aangepast om het plaatsen van kleine windmolens wel mogelijk te maken?

4.     Is het college voornemens om medewerking te verlenen aan dergelijke initiatieven?

 

advertentie
advertentie