De boerderij aan de Wijkersloot 10 is ergens tussen 1860 en 1870 in handen van de familie Van Rooijen gekomen. Ewout (20 jaar) gaat de boerderij in de toekomst overnemen en wordt daarmee de vijfde generatie. ,,Dat is bijzonder. Bij mij op school - ik volg de HBO in Dronten - deden we laatst een rondje en de meesten zijn van de derde generatie.” De Van Rooijens hebben een melkveebedrijf met 130 koeien, 40 schapen en 60 stuks jongvee.

De wens van een boerenwindmolen kent een langere geschiedenis. In juli 2019 hebben een aantal boeren uit de omgeving gezamenlijk bij de gemeente Wijk bij Duurstede een principeverzoek ingediend. Naast Peter van Rooijen, zijn er nog vier melkveehouders die dit willen. Eind 2020 lag het paraplubestemmingsplan om dit mogelijk te maken al ter inzage.

Het gaat om molens met een nokhoogte van 20 meter en het rotorblad draait tot maximaal 26 meter in de lucht (tiphoogte). Een dergelijke molen heeft een levensduur van 20 jaar, met een terugverdientijd van 12 jaar. Ze zijn niet groot en dat is te zien op de website van BestWatt.nl. In Barneveld, Oudewater en Montfoort zijn ze te bekijken. De EAZ vinden vader en zoon ook een interessante molen. 

VERWARRING MET WINDTURBINES GOYERBRUG Volgens Peter van Rooijen is het vervelend dat er nu twee trajecten door elkaar lopen. ,,Mensen verwarren deze kleine molens met de grote windturbines van 241 hoogte van Windpark Goyerbrug, maar dit is echt compleet wat anders. Hier gaat het om kleine molens ter hoogte van een flinke beuk of eik. Vanaf de weg zie je ze niet eens. Ze maken geen geluid en geven geen slagschaduw.” De molen komt op zijn bouwperceel naast een 11 meter hoge schuur te staan, dus niet ergens midden in het weiland. Ewout voegt toe: ,,Mocht het overlast geven, dan zijn wij de enigen die daar wat van merken.” 

KOPLOPER Op het gebied van duurzaamheid is Peter van Rooijen koploper. Hij is er de boer niet naar die afwacht tot zeker is dat er voldoende rendement uitkomt. ,,Ik denk tien jaar vooruit, je moet altijd vooruit kijken. Ik vind dat een uitdaging.” Op zijn schuur daken liggen 172 zonnepanelen en die leveren 35.000 kwh, dat is de helft van hun stroomverbruik: ,,Deze panelen uit 2014 geven minder opbrengst dan die van tegenwoordig.” Een boerenwindmolen erbij zou 20 tot 25.000 kwh per jaar geven, waarmee het bedrijf zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Peter: ,,Wij hebben ook zorgen. Extreme weersomstandigheden en klimaatveranderingen, raken ook ons. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor een beter klimaat.”

VAAK IN DONKER MELKEN Van Rooijen legt uit dat hij geen melkrobot heeft. Het komt erop neer dat hij vaak in het donker aan het melken is, zeker van oktober tot maart: ,,Het melken vraagt op mijn bedrijf om de meeste stroom. Maar als het nog donker is heb ik dus niks aan de zonnepanelen. Een windmolen zou dat kunnen oplossen.” Ewout zegt dat ook nog eens groot voordeel is dat ze de molen met dezelfde aansluiting op het netwerk van Stedin kunnen koppelen. ,,Het net wordt ook minder belast als er ook s’nachts opwek van energie is. Ik ken mensen bij wie de zonnepanelen er overdag uit vliegen omdat het netwerk het niet aan kan.” 

GRAAG KLEINE FOOTPRINT Ook al zijn windmolens nu nog duur en kost deze energie twee keer zoveel als zonne- energie, toch wil Peter van Rooijen nu doorzetten: ,,Wij willen echt graag CO2 neutraal produceren. Ik streef er naar om mijn footprint zo laag mogelijk te houden. Wij leveren onze melk al Planet Proof. Wij zorgen hier voor weidevogels, hebben kruidenrijk grasland, we voeden de dieren met minder eiwit zodat de koeien minder uitstoot geven. We doen ook veel aan energiebesparing, zo hebben we onder andere led verlichting en warmte terugwinning.” Voor één boerenwindmolen heeft Peter van Rooijen een Europese Pop3 subsidie toegewezen gekregen. Deze regeling stelt dat de energie alleen voor eigen gebruik kan worden gebruikt, Van Rooijen mag de energie niet aan anderen leveren.

Peter van Rooijen: ,,Omdat dit nog steeds niet duidelijk is zet dat andere investeringen in de wacht. Zo gaan we de dieselshovel niet vervangen door een elektrisch exemplaar als we niet zelf alle elektriciteit kunnen opwekken.”

DINSDAG RAADSBESLUIT Op dinsdag 12 oktober om 20:15 uur staat het op de agenda van de gemeenteraad. Op 6 juli werd dit onderwerp van de agenda gehaald omdat de raad de uitspraak van Raad van State over Windpark Goyerbrug wilde afwachten.

Het college stelt voor om boerenwindmolens met een paraplubestemmingsplan mogelijk te maken - en dat voor 25 molens tegelijk. Sommige raadsfracties twijfelen of dit de goede weg is en zien liever individuele aanvragen met grotere betrokkenheid van omwonenden. 

Deze vergadering is vanwege corona niet in de raadszaal, maar via een livestream te volgen. 

door Kuun Jenniskens